Het BIPT heeft aan de bedrijven Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz radiofrequentieband toegekend. Agoria is blij dat 5 bedrijven nu effectief van start kunnen gaan met commerciële producten op basis van 5G en niet hoeven te wachten op de veiling van het spectrum.


5G, een onontbeerlijke basistechnologie voor het supersnelle internet van de toekomst, zal de komende jaren een belangrijke aanjager van innovatie voor de industrie zijn en een motor voor vele bijkomende directe en indirecte jobs.

Om die reden voert Agoria al geruime tijd actie op verschillende beleidsniveaus om de spoedige uitrol van een sterk 5G-netwerk in ons land mogelijk te maken. We zijn dan ook erg tevreden dat dit werk vruchten afwerpt en dat mede dankzij onze inspanningen 5 bedrijven nu effectief van start kunnen gaan met commerciële producten op basis van 5G.

Er kunnen nu eindelijk kleine concrete stappen vooruit worden gezet in een dossier dat eigenlijk al veel te lang aansleept. Het zou dan ook jammer zijn als Wallonië en Brussel, waar restrictievere stralingsnormen gelden dan in Vlaanderen, de trein die nu vertrekt zouden missen.

Om het volledige potentieel van 5G en de voordelen die deze technologie met zich meebrengt op o.a. maatschappelijk (gezondheid, diensten aan de bevolking,...), economisch en duurzaamheidsvlak volledig te kunnen benutten, blijft een herziening van de normen wenselijk. Gelet op de ruime veiligheidsmarges die de gewestelijke overheden momenteel hanteren, lijkt een dergelijke herziening ook haalbaar zonder dat het voorzorgsbeginsel in gevaar komt.

Een kleine kanttekening bij het positieve nieuws over deze stroomversnelling in het 5G-dossier is dat de nieuwe licenties slechts tijdelijk geldig zijn, namelijk tot de definitieve toewijzing zal gebeuren via de veiling. Die veiling is, mocht er nog snel een politiek akkoord mogelijk zijn, pas ten vroegste haalbaar tegen zomer 2021. De licenties betreffen ook maar een klein onderdeel van de op termijn te veilen spectrumbanden, namelijk 40 MHz per operator in de 3.6 tot 3.8 GHz band.

Agoria blijft er dan ook voor pleiten om snel een doorbraak te realiseren met een globale duurzame oplossing: een definitieve toewijzing op basis van de veiling en met stralingsnormen die in lijn zijn met de WHO-richtlijn.

Meer over Agoria en 5G: https://www.agoria.be/nl/5G.