De Europese Unie is bijzonder belangrijk voor de technologische industrie. De voornaamste voorwaarden om producten in de handel te brengen, het milieu- en klimaatbeleid, de handelsbetrekkingen met derde landen en nog veel meer beslissingen worden op het Europese beleidsniveau genomen. Agoria wil daarom zijn stem laten horen in het debat over de toekomst van de EU.


Onze ondernemingen zijn voor een groot deel actief op de interne markt van de Europese Unie, de eengemaakte markt waar ze genieten van het vrij verkeer van goederen, diensten en personen. Op het Europees beleidsniveau worden de voornaamste voorwaarden om producten in de handel te brengen, het milieu- en klimaatbeleid maar ook de handelsbetrekkingen met derde landen enz. besproken en vastgelegd en worden grote innovatieprojecten gefinancierd.

Daarom wil Agoria deelnemen aan het debat over de toekomst van de EU dat de Europese Commissie in maart jl. heeft aangevat met de publicatie van een witboek over "De toekomst van Europa en de presentatie van vijf ontwikkelingsscenario's voor de toekomst.

Raadpleeg hier het standpunt van Agoria over de toekomst van de EU