Agoria neemt het voortouw voor een 'digital skills passport' voor 4,5 miljoen Belgen. 'Zoals elk huis een energieprestatiecertificaat heeft, moet ook elke mens over een digital skills passport beschikken. Dat paspoort moet aangeven wat jouw digitale competenties zijn', zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. De technologiefederatie zal dit tegen 2020 ontwikkelen met de werkgelegenheidsagentschappen VDAB, ACTIRIS, FOREM en verschillende IT-ondernemingen.


'De digitalisering heeft een impact op de gehele arbeidsmarkt. Uit de arbeidsmarktstudie 'Be the change' van Agoria blijkt dat 4,5 miljoen mensen die werken hun vaardigheden regelmatig moeten 'upgraden'. Het gemiddelde gewenste niveau van digitale competenties neemt overal toe en ook het gewenste niveau van algemene vaardigheden komt hoger te liggen. Er is dus voor vrijwel elke werkende verandering op komst', zegt Marc Lambotte.

Een klassiek CV is maar één deel in het verhaal van competenties en ervaring. Het skills passport geeft een inzicht in ervaringen en talenten. De 'digital skills indicator' van Agoria is dan ook één van de belangrijke inputs in het verhaal waarbij een inzicht wordt gegeven in 24 verschillende digitale vaardigheden. Deze zullen dan ook de standaard in de markt moeten uitmaken zodat er op basis van een 'universele taal' met mekaar kan worden gepraat.

Marc Lambotte: 'Niet enkel het gebruik van een universele taal is belangrijk, maar ook dat de aangegeven skills gevalideerd zijn en gevalideerd kunnen blijven. Skills hebben immers maar een bepaalde levensduur en moeten dus worden bijgewerkt. 'Beschouw het als een soort diploma maar eentje met een vervaldatum. Hoe zal de validatie dan gebeuren? Via een online test met daarbij een resultaatsrapport. Op die manier kan jij maar ook een potentiële werkgever of de eigen werkgever zien over welke skills de medewerker beschikt en op welk niveau deze zich bevinden. Als het niveau voldoende hoog is en je dus voldoende punten scoort, krijg je een certificaat met einddatum. Daarbovenop kan een onderneming de competenties nog verder op maat aanscherpen om nog specifieker training aan te bieden.'

Als bepaalde skills nog niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn, kunnen die online verder ontwikkeld worden. Aangezien er één actor is die alle data beheert, wordt het individuele skills passport automatisch bijgewerkt met de behaalde punten en kennisniveau. Die actor is dan de VDAB, FOREM of ACTIRIS die nu al over een database beschikt met een universele taal wat andere competenties betreft. De digitale skills zullen hier nog aan worden toegevoegd.

Agoria presenteerde het digital skills passport op woensdag 22 mei tijdens zijn jaarlijks Annual Event, dat dit jaar helemaal in het teken stond van 'the future of work' en het 'Be the Change'-programma.