Vrijdag lanceerde de Europese Commissaris van Transport Violeta Bulc officieel het U-space Demonstrator Network om drone en U-space projecten doorheen Europa te ondersteunen. Dit netwerk wordt een forum om kennisoverdracht te bevorderen hoe drones op een veilige, schaalbare en milieuvriendelijke manier commercieel kunnen worden ingezet, voor onder andere ook transport van personen en goederen. Tientallen lokale en internationale stakeholders tekenden het manifesto.


Het evenement werd georganiseerd in het prachtige Havenhuis in Antwerpen door de Haven van Antwerpen, de Belgische luchtverkeersleiding Belgocontrol en ons U-space technologielidbedrijf Unifly. Alle drie maken ze deel uit van het netwerk. 

De focus van het netwerk ligt  op U-space, een systeem dat alle drones in het luchtruim moet verbinden en zichtbaar moet maken voor autoriteiten en burgers. Het belang van U Space werd nog onderlijnd in de slotverklaring van de EASA Drone Conferentie van Helsinki 2017 waarbij  alle stakeholders opgeroepen werden  om hun bijdrage te leveren zodat de  EU markt voor  commerciële dronediensten zo vroeg mogelijk kan open gaan. Dit omhelst onder andere de noodzaak aan een versnelde ontwikkeling  en installatie van droneverkeerstoepassingen. 

Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc was duidelijk vrijdag  in haar betoog:

 "Drones zijn een belangrijk onderdeel van de toekomst van de luchtvaart, ze zullen deel uitmaken van ons dagelijks leven. Alle spelers kunnen van elkaar leren en hun ervaringen uitwisselen om zo droneverkeer veilig, schaalbaar en milieuvriendelijk te houden. Dat is het doel van dit Europees netwerk."

Vandaag zijn er reeds U-space projecten gestart met drones die concrete resultaten opleveren hoe drones op een veilige manier kunnen worden ingezet en hoe het groeiende U-space systeem robuuster en betrouwbaarder kan worden. Om deze U-space projecten duurzaam en aantrekkelijk voor investeerders te maken, dienen de voorgestelde oplossingen compatibel te zijn binnen het Europees kader. Daarom  werd het initiatief genomen een Europees netwerk van U-space demonstrators op te richten om deze projecten te ondersteunen.

Het netwerk is een samenwerking van EASA, het Europese agentschap voor de veiligheid in de luchtvaart, SESAR Joint Undertaking (SJU) en Eurocontrol. Deze organisaties zullen nauw samenwerken om deze projecten en ook de autoriteiten te ondersteunen die de droneoperaties zullen goedkeuren. De focus ligt op veelbelovende projecten die nog wat verdere operationele en regelgevende aanpassingen dienen te demonstreren voor ze commercieel kunnen worden ingezet.

Het netwerk ondersteunt ook de bevoegde autoriteiten om de vele aanvragen te verwerken die verwacht worden eens de commerciële inzet van drones van start gaat; de verwachte goedkeuring en implementatie van de Europese Drone Wetgeving zal hier zeker zijn steentje toe bijdragen.

De gasten op het event vrijdag werden ook  getrakteerd op een mooie live demo met twee drones, die gebruik maken van de UTM software van Unifly. Het toonde aan hoe het vandaag al mogelijk is op basis van hun state of the art technologie drones nauwkeurig  te identificeren in hun vlucht en daardoor de nodige  correctieve acties te nemen. 

Een eerste overzicht van de activiteiten in het nieuwe demonstrator network zal worden voorgesteld tijdens de High-Level Conference on Drones in Amsterdam in november.

Agoria zal er aanwezig zijn en jullie verder op de hoogte houden van deze boeiende ontwikkelingen.