Het Grondwettelijk Hof heeft vorige donderdag een einde gemaakt aan de Waalse belasting op het eigen vermogen van de beheersorganismen. Deze in 2016 ingevoerde belasting bedroeg ruim 20 miljoen euro voor Recupel in de periode 2016-2021. Agoria was in de procedure tegen deze belasting vragende partij. In het Vlaams Gewest werd een gelijkaardige belasting al in mei 2017 opgeheven.


Lees ookAgoria krijgt gelijk in Grondwettelijk Hof: Vlaamse belasting op eigen vermogen Recupel geannuleerd

Agoria had, als federatie die in deze de producenten/invoerders van elektrische en elektronische apparatuur vertegenwoordigt, samen met diverse andere federaties alsook met Recupel en Bebat een beroep tot nietigverklaring ingesteld. Door de belasting in kwestie viel immers geld, bestemd voor de privaat georganiseerde inzameling en recyclage van elektrisch afval, ten gunste van de algemene begroting van het gewest. Vooral de sectoren ICT en Audio-Video van Recupel werden zwaar getroffen.

De uitspraak van het Hof maakt een correct gebruik van de opgebouwde reserves mogelijk. De fondsen die bij de producenten en importeurs worden opgehaald, zijn uitsluitend bestemd voor de financiering en organisatie van de preventie, inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Het Hof heeft slechts één middel moeten onderzoeken (de materiële bevoegdheid van het Gewest in fiscale aangelegenheden) om zijn oordeel te komen. Het heeft namelijk geoordeeld dat er geen aanknopingspunt voor de heffing binnen het bevoegdheidsgebied van het Waals Gewest kan worden gelokaliseerd. De omstreden bepalingen vallen dus buiten de territoriale bevoegdheid van het Gewest.

Ter herinnering: Agoria stond in 2001 mee aan de wieg van Recupel, dat vandaag tot de Europese koplopers behoort voor de inzameling en verwerking van oude elektrische apparaten die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen.