Al voor de dertiende keer biedt Agoria zijn lidbedrijven de mogelijkheid om via een speciale weblink het jaarverslag van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) elektronisch door te sturen. Deze link stuurt Agoria maandag 12 maart 2018 naar al zijn leden.


De inhoud van het jaarverslag is voor 2017 is niet gewijzigd ten opzichte van dat van 2016.

Agoria geeft u de mogelijkheid om het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk elektronisch door te sturen naar Agoria (en NIET langer naar de FOD).

U leest het goed:vanaf 7 maart (KB van 7 februari (BS 26 02 2018) vervalt de verplichting om het jaarverslag te sturen naar de bevoegde directie Toezicht Welzijn op het Werk. 

De werkgever blijft echter wel verplicht om het jaarverslag op te maken en te bespreken in het Comité PBW. (lees ook het artikel: Administratieve vereenvoudiging: Minder informatie naar de arbeidsinspectie)

We vragen echter wel nog om uw jaarverslag naar Agoria te sturen. Met de cijfergegevens in het jaarverslag kunnen we de arbeidsongevallenstatistieken opmaken van de technologische sector.

Voor het dienstjaar 2016 maakten 505 bedrijven gebruik van deze mogelijkheid.

Voordelen van de elektronische verzending

  • U kunt met één muisklik de cijfers van het jaarverslag doorsturen en hoeft de gegevens waarover Agoria al beschikt niet meer opnieuw in te vullen;
  • U krijgt een kleine grafiek met de frequentie- en ernstgraad van de arbeidsongevallen van de laatste vier jaar;

Gegevens voor Agoria

De enquête bestaat, zoals gewoonlijk, uit twee delen:

  • een wettelijk deel dat u nog verplicht bent op te maken en te bespreken in het Comité PBW;
  • een ander deel, bijkomende informatie voor Agoria-statistieken genaamd, zal ons inzicht verschaffen in de organisatie van een aantal aspecten van de welzijnswet. De ingestuurde informatie wordt wel verwerkt in ons rapport dat we jaarlijks publiceren.

Na verwerking van alle antwoorden zal Agoria over heel wat cijfergegevens beschikken die nuttig kunnen zijn voor bedrijfsleiders en preventieadviseurs. Agoria kan ze ook gebruiken in zijn contacten met de buitenwereld.

Welke informatie kan u terug vinden in ons jaarrapport?

  • De ongevallencijfers van de NACE codes gelinkt aan de technologische sector zodat u uw eigen cijfers kan vergelijken met de sector;
  • De nationale cijfers (ons bezorgd door Fedris) van de NACE codes van de technologische sector + de globale nationale cijfers;
  • Een overzicht van de plaats van de letsels zodat u gericht de geschikte preventiemaatregelen kan nemen;
  • Cijfers van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (oa de kost);
  • De premie van de arbeidsongevallen (via de NACE code) waarmee u de eigen premie kan vergelijken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij welzijnsadviseurs Geert De Prez en Wouter Vandessel van Agoria (zie hierna). 

Belangrijk: indien u uw jaarverslag doorstuurt naar Agoria (en we kunnen uw arbeidsongevallencijfers gebruiken in onze statistieken) zullen we u eind dit jaar het rapport van de technologische industrie doorsturen. Enkel ondernemingen die hun cijfers aan Agoria bezorgen, zullen een kopie van het rapport ontvangen.