Het is meer dan ooit tijd om nu de krachten te bundelen en samen het drone-ecosysteem uit te bouwen, zodat België in deze sterke groeimarkt tot de Europese top kan behoren.


Het gebruik van drones heeft duidelijk een vlucht genomen, ver voorbij de recreatieve toepassingen. Tegenwoordig vinden we drones als kritische uitrusting in de bouwsector, bij het uitvoeren van controles en inspecties, bij verzekeringsmaatschappijen, in de landbouw, bij politie en veiligheidsdiensten, enz.

In 2016 schatte PwC (PricewaterhouseCoopers) de marktwaarde van mogelijke drone- gerelateerde oplossingen op 127 miljard dollar. Dit is de waarde van de huidige bedrijfsdiensten en -activiteiten met een hoog potentieel om in de zeer nabije toekomst door drone-aangedreven toepassingen te worden vervangen.

Reden genoeg voor Agoria om zijn inspanningen te verhogen en al het mogelijke te doen om de verbinding van de drone-waardeketen te helpen maken met deze van onze bedrijven en overheden, teneinde welvaart en welzijn te creëren.


Nokia zorgt via het Nokia Saving Lives-initiatief (NSL) voor heel wat vernieuwing in de drone-wereld. Foto: een vroeg prototype, gebruikt voor het testen van technologieconcepten. Nokia zal naar verwachting tegen eind 2017 meer details onthullen voor zijn verdere plannen in dit activiteitsdomein.

Agoria-leden kunnen op verschillende manieren deel uitmaken van de waardeketen

We denken dan aan de producenten of invoerders van drones of drone-technologie, soft- en hardware, de verwerkers van drone-gecapteerde data en data lakes, en last but not least, de gebruikers van een groeiend aantal innovatieve dronetoepassingen. En uiteraard verwelkomen we ook andere actoren met toegevoegde waarde zoals de incubatoren/droneports.

Onze doelstellingen

Op korte termijn moet de nog fragiele drone-economie ondersteund en verder uitgebouwd worden, en dit niettegenstaande de nog vele ongemakken of onvolmaaktheden in de huidige drone-wetgeving en andere.

Op middellange en lange termijn moet werk worden gemaakt van een sterke en industrievriendelijke Europese wetgeving, met meer mogelijkheden voor nieuwe en innovatieve toepassingen,met respect voor veiligheid en privacy en dit harmonieus geïntegreerd in het drukker wordende luchtruim.

Er is met andere woorden veel werk voor de boeg, met aandacht voor het heden, en inzet op de nieuwe Europese dronewetgeving en de uitbouw van USpace, een veilige omgeving voor de drones in het luchtruim.

Interesse? Doe mee!

Op 6 september vond bij Agoria een “kick off” meeting plaats met een tiental lidbedrijven en ging, voortbouwend op vroegere initiatieven, de Drone Industry Group officieel van start. De presentatie is op aanvraag beschikbaar. 

Het is meer dan ooit tijd om nu de krachten te bundelen en samen het drone-ecosysteem uit te bouwen, en België in deze groeimarkt aan de top te brengen van Europa.

Agoria neemt graag deze uitdaging op, samen met alle geinteresseerde lidbedrijven en de andere samenwerkingsgezinde actoren. 

We reiken de hand aan iedereen die geïnteresseerd is om ofwel lid te worden van de nieuwe werkgroep, of in eerste instantie alleen op de hoogte wenst gehouden te worden van belangrijke acties en ontwikkelingen in het drone-ecosysteem. U bent van harte welkom!