Sinds thuiswerk verplicht is, krijgt Agoria veel vragen van mensen en bedrijven rond telewerk. We zijn ervan overtuigd dat meer structureel telewerk ook post-corona een blijver wordt in veel bedrijven. In onze HR-guidelines 'Telewerk' vindt u daarom heel wat praktische tips over de praktische organisatie van structureel telewerk en aanverwante welzijnsaspecten zoals ergonomie. Over dat laatste aspect weten ook de leden van onze bedrijfsgroep 'Office furniture' heel wat af.


COVID-19 heeft thuiswerken in een sneltreinvaart doen doorbreken. Agoria is ervan overtuigd dat ook na de verplichte vorm van thuiswerken, het structureel thuiswerk een vast en geïntegreerd onderdeel zal zijn van de toekomstige manier van werken. Momenteel roeien veel ondernemingen en hun telewerkers met de riemen die ze hebben. In deze crisissituatie werken ze in ruimtes die ter beschikking zijn, in een aparte ruimte, in een bureel, aan de keukentafel, in de woonkamer. Thuiswerken heeft een positief effect op het welzijn van de mens door een beperking van het aantal verplaatsingen en een betere work-life-balance, maar het brengt ook enkele bezorgdheden met zich mee met betrekking tot welzijn en gezondheid.

Maar wat na corona? Het kan niet de bedoeling zijn om bedrijven extra verplichtingen op te leggen in deze moeilijke tijden, maar proactief anticiperen op wat er zal komen is belangrijk om het werkplekbeleid erop te kunnen afstemmen. Veel bedrijven beseffen dat telewerk een structureel onderdeel van de toekomstige manier van werken zal zijn.

Thuiswerken is en wordt een blijver volgens Agoria.

Agoria vindt het tijd om dit thema doordacht aan te pakken en na te gaan hoe we dit kunnen doen met duurzame en kwalitatieve oplossingen met aandacht voor het welzijn van wie thuiswerkt. 

Meer en meer bedrijven zetten immers zelf initiatieven op om structureel thuiswerk te faciliteren. Niet vanuit een verplichtend kader, maar vanuit overtuiging wanneer de middelen voorhanden zijn. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat verscheidene bedrijven opteren voor een praktische oplossing op korte termijn, door bij de inrichting van de thuiswerkplek kantoormeubilair ter beschikking te stellen.

Andere bedrijven namen het initiatief om over te gaan tot aankopen van bijvoorbeeld een goede bureaustoel, bureau of scherm. Hiervoor zijn verschillende pistes ter beschikking zoals het voordelenplatform, korting op de webshop van de huisleverancier, budgetstoel voor telewerkers,… Bedrijven sensibiliseren ook medewerkers die al een telewerkvergoeding of een vergoeding voor bureaukosten ontvangen, om die daar ook effectief voor in te zetten.  

U staat er niet alleen voor

  • In onze HR-guidelines 'Telewerk' vindt u heel wat concrete tips rond de praktische organisatie van telewerk en aanverwante welzijnsaspecten zoals ergonomie. Bij ergonomie gaat het dan vooral over een verstelbare bureaustoel, een bureau met afmetingen op maat, een beeldscherm op ooghoogte en de juiste zithouding.
  • Bedrijven beseffen dat een juiste omkadering rondom thuiswerk essentieel is voor het welzijn van hun medewerkers. De bedrijfsgroep ‘Office Furniture’ van Agoria (ontdek hier de leden), samengesteld uit de belangrijkste fabrikanten en invoerders van kantoormeubilair, vertegenwoordigt de sector in België. Zij beschikken over de kennis en ervaring in dit domein.

Goed om weten: cao nr. 85

De arbeidsrechtelijke regels zijn gekend en goed uitgewerkt. De cao nr. 85 beschrijft welke concrete modaliteiten van het telewerk schriftelijk uitgewerkt moeten worden voor het vrijwillig structureel telewerk. De werkgever stelt ook de nodige apparatuur voor het telewerk beschikbaar en/of maakt met de telewerker afspraken omtrent de gemaakte kosten als deze eigen apparatuur gebruikt. Ook een bureauvergoeding tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap kan worden voorzien voor thuiswerkers, vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. De werkgever informeert de werknemer over het beleid inzake veiligheid en gezondheid van de werkplek en de telewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering.