Worden de technologieën van uw bedrijf door Belgische steden en gemeenten ingezet om de leefbaarheid te bevorderen of de dienstverlening aan burgers te verbeteren? Stimuleer die besturen dan om mee te dingen naar de Agoria Smart City Awards 2019. Het is de laatste kans, want de inschrijvingen worden afgesloten op 30 november!


De Agoria Smart City Awards, met hun vijfde editie in 2019, zijn een onderscheiding voor Belgische steden en gemeenten die concrete stappen zetten om uit te groeien tot 'Smart City'. We zoeken in het bijzonder projecten die uw stad of gemeente tot een inspirerend voorbeeld maken binnen vier thema's: 

  • Slimme gebouwen en duurzame wijken
  • Slimme mobiliteit en logistiek
  • Slimme energie
  • Slimme digitale communicatie, digitale infrastructuur en veiligheid, data en open data

Kortom, we zetten met deze Award grote of kleine steden en gemeenten in de kijker die innovatieve technologische oplossingen inzetten ten voordele van het comfort en welzijn van de burger of om de stadsprocessen te verbeteren en te optimaliseren, en dit door toedoen van gebruik van data. Dit kan leiden tot een efficiënter grondstoffengebruik, een veilige, groenere en gezondere stadsomgeving, aangenamer en duurzamer wonen, efficiënte en duurzame verplaatsing, gecontroleerd waterverbruik, … 

De jury zal zowel een algemene Agoria Smart City Award 2019 als 4 thematische awards uitreiken:

  • de Agoria Smart City Award Energy 2019,
  • de Agoria Smart City Award Mobility 2019,
  • de Agoria Smart City Award Digital 2019,
  • en de Agoria Smart City Award Living 2019.

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 26 maart 2019 (onder voorbehoud van wijziging) tijdens het jaarlijkse Agoria Smart Cities Forum (BluePoint Brussels, August Reyerslaan 80, 1030 Brussel). 

Inspiratie nodig? Bekijk hier de winnende projecten van de Agoria Smart City Awards 2018

Wie kan meedingen naar een Award?

Lokale besturen, maar ook provinciale en regionale overheidsinstanties die een impact hebben op de lokale besturen en in samenwerking met de lokale besturen smart city initiatieven ontwikkelen.

Wilt u projecten van een Belgisch stads- of gemeentebestuur in de kijker zetten? U kunt projecten indienen tot vrijdag 30 november 2018, 12 uur op www.smartcityawards.be