Om ons Services team te Brussel te versterken, zijn wij op zoek naar een:


Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 300.000 werknemers vertegenwoordigen.

 We zijn trots dat om en bij 1.900 lidbedrijven vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.

 Agoria beschikt over een team van 200 gemotiveerde professionals. Dankzij hun respectieve vakkennis, competenties en netwerk zorgen zij ervoor dat onze organisatie in staat is om een hoogwaardige en performante dienstverlening aan te bieden.

Om ons Services team te Brussel te versterken, zijn wij op zoek naar een:

Product Developer (m/v/x)

 

 Algemeen

De Product Developer ondersteunt en begeleidt het proces om tot waardevolle nieuwe producten/diensten te komen die oplossingen bieden voor de actuele en toekomstige noden van de leden van Agoria. Hij/zij voedt het proces met ideeën, onderzoekt de potentiële toegevoegde waarde ervan en werkt de meest beloftevolle ideeën uit tot een concreet valoriseerbaar product/dienst. Hij/zij werkt hiervoor nauw samen met de collega’s die rond verschillende thema’s de inhoudelijke expertise hebben. De Product Developer staat ook in voor het up-to-date houden van het beschikbare aanbod en voor de volledige opvolging van de “afname” van het product, de dienst of de tool.

 

Verantwoordelijkheden

 • Volgt individueel en in samenwerking met de Agoria experten de nood aan ondersteunde diensten van de leden op.
 • Draagt op aangeven van een Domain Manager of op eigen initiatief concreet bij met ideeën en voorstellen en neemt, na goedkeuring, de leiding om, op basis van geïdentificeerde opportuniteiten, nieuwe diensten, producten en tools te ontwikkelen. Hij/zij stelt tevens de te realiseren doelstellingen (aantallen, kost, omzet, rendabiliteit, …) van het product, de tool of de dienst op.
 • Volgt, samen met de verschillende interne stakeholders de markt en de marktanalyses, de promotiecampagnes, de verkoop en de rendabiliteit van de aan hem/haar toegewezen productportfolio.
 • Opzetten en onderhouden van directe en indirecte contacten met leden en klanten enerzijds en met de Domain Managers en Sales & Marketing anderzijds, teneinde een gepast product life-cycle beheer te realiseren.
 • Evalueert op regelmatige basis, voor de producten en diensten onder zijn/haar beheer, of de doelstellingen (aantallen, omzet, rendabiliteit) worden behaald. Neemt daarna de gepaste acties tot en met het uit-faseren van een bepaald product, tool of dienst.
 • Werkt nauw samen met Sales & Marketing inzake het opzetten van het marketingplan en het realiseren van de verkoop.
 • Garandeert de nodige kennisoverdracht naar Sales &Marketing van alle gewijzigde of nieuwe dienstverleningen en draagt inhoudelijk bij tot alle vormen van communicatie hierover.
 • Binnen het vastgelegde reporting format, opmaken van de rapportering over performantie (tijdsbesteding, omzet, frequentie, …) van de producten, tools of diensten zodat tijdig kan worden bijgestuurd i.f.v. de te bereiken doelen.
 • Rapportering aan de Product Development & Service Delivery Manager.

 

Gewenst profiel

 • Master in handels- of bedrijfswetenschappen, ingenieursstudies of gelijkwaardig door ervaring;
 • Tweetalig Nederlands/Frans met een goede kennis van het Engels;
 • Product development ervaring van minimum 3 jaar;
 • Bewezen track-record in klantgerichtheid en project management;
 • Verantwoordelijkheidszin;
 • Analytisch vermogen;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Bereidheid om haar/zijn kennis continu te verrijken en bij te stellen;
 • Ondernemend, dynamisch en gemotiveerd;
 • Sterk inlevingsvermogen, zin voor initiatief en resultaatgericht werken;
 • Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.

 

Ons aanbod

Een baan bij de grootste sectorfederatie van België, die door de bedrijven erkend wordt als referentie voor dienstverlening. De mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen in diverse opleidingstrajecten en/of informatienetwerken. Een aangename werkomgeving in Brussel. Een aantrekkelijk loonpakket en diverse extralegale voordelen.

 

Contact

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je curriculum vitae met een korte motivatiebrief waarin je duidelijk vermeldt voor welke functie je solliciteert naar job@agoria.be.