Agoria Fire Technologies

De bedrijvengroep Agoria Fire Technologies (AFT) groepeert de bedrijven die actief zijn in de brandbeveiliging van infrastructuren. De leden zijn zowel actief op het niveau van productie van componenten, als op het niveau van conceptie, installatie, systeemintegratie en onderhoud. Ze is opgedeeld in zes subgroepen met collectieve belangen : AFT - Equipment, AFT - Fixed Extinguishing Systems, AFT- Voice Alarm Systems, AFT- Detectie, AFT - Rook- en Warmteafvoer & AFT Doors & Windows.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep vertegenwoordigt de sector en vergadert op trimestriële basis. Ze behartigt de belangen van de hele sector en werkt rond een aantal thema’s, zoals de opvolging en eventuele bijsturing van de wetgeving en het beheren van het kwaliteitslabel van de sector (FISQ, BOSEC, BENOR).
  • Ze is, als lid, bestuurder van het ISIB,BENOR en ANPI.
  • Ze neemt, door middel van werkgroepen, actief deel aan technische comités die (op nationaal en Europees niveau) meewerken aan normontwikkeling en standaardisering.
  • Ze organiseert studiedagen en workshops om het kennisniveau van hun stakeholders te verhogen en te netwerken met de juiste invloedhebbers en beslissingsnemers.

Nieuws