Om ons expertisedomein People & Organisation voor ons kantoor te Brussel te versterken, zijn wij op zoek naar een:


Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen.

We zijn trots dat meer dan 1.900 lidbedrijven vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.

Agoria beschikt over een team van 210 gemotiveerde professionals. Dankzij hun respectieve vakkennis, competenties en netwerk zorgen zij ervoor dat onze organisatie in staat is om een hoogwaardige en performante dienstverlening aan te bieden.

Agoria zoekt voor de versterking van zijn team een ervaren:

Expert Jobgrading & Reward (m/v/x)

Algemeen

Voor Agoria vormt functiewaardering een belangrijk deel van onze dienstverlening aan de ondernemingen van de technologische industrie. Het Expertisedomein People & Organisation zoekt daarom een Expert Jobgrading & Reward (m/v/x) die zich op dit domein zal concentreren in nauwe samenwerking met de Operations- en HR-verantwoordelijken van de lidbedrijven.

De competenties waar wij belang aan hechten voor deze functie zijn professionalisme, resultaatgerichtheid, accuratesse, analytisch en conceptueel vermogen en samenwerking. 

Verantwoordelijkheden

 • Je detecteert, verzamelt en analyseert relevante informatie en formuleert beleidsvoorstellen in het domein 'functiewaardering';
 • Je ontwerpt of wijzigt toepassingsvoorschriften in het operationele van functiewaardering;
 • Je ontwikkelt standaarden ter ondersteuning van de classificatie-uitvoering;
 • Je ontwikkelt geautomatiseerde instrumenten/tools op het vlak van functiewaardering;
 • Je analyseert de bedrijfsorganisatie en definieert de functies binnen de organisatie in overleg met de betrokken Operations- en HR-verantwoordelijke van het bedrijf;
 • Je zet functiegebouwen op, dit op basis van eigen analyses en in overleg met de betrokken Operations- en HR-verantwoordelijke van het bedrijf;
 • Je waardeert de functies en plaatst ze in een hiërarchie aan de hand van de sectorale analytische classificatiemethoden;
 • Je stelt functiewaarderingsmodellen voor om verloningsstructuren op te zetten;
 • Je organiseert en bewaakt de technische commissies met de classificatiedeskundigen van de vakbonden, de consistentie van de toegepaste methodiek en het tijdsverloop van de werkzaamheden van het classificatieproces dat in het overeengekomen werkschema, protocol en/of bedrijfsakkoord is voorzien;
 • Je formuleert projectdoelstellingen voor functiewaardering en zet hiervoor de projectstructuur op;
 • Je ziet toe op de consistente en uniforme toepassing van afspraken inzake functiewaardering;
 • Je overlegt met en ondersteunt jouw collega's bij het afsluiten van bedrijfsakkoorden tot invoering van bedrijfsclassificaties en barema's;
 • Je draagt vakinhoudelijke en procesmatige kennis over.

Gewenst profiel

 • Je hebt een bachelor- of masteropleiding in industriële wetenschappen, een aanvullende vorming in bedrijfsorganisatie is een pluspunt;
 • Je geeft aan hoe de strategie van het expertisedomein People & Organisation moet veranderen om adequaat te reageren op interne en externe ontwikkelingen op het vlak van functiewaardering;
 • Je hebt ervaring in het operationeel gebeuren van een onderneming (bijvoorbeeld als teamleader, coach, fabricagevoorbereider, planner, …);
 • Je bent in staat om de noodzakelijke competenties en vaardigheden te bepalen om de operationele bedrijfsprocessen te beheren en te beheersen;
 • Je hebt affiniteit voor HR-management, intermenselijke relaties van medewerkers en de industriële relaties binnen de onderneming;
 • Je kan je voldoende inleven in bedrijfsspecifieke situaties en die analyseren;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het opzetten van organisatiemodellen, rekening houdend met de noodzakelijke competenties en vaardigheden van de medewerkers;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van analytische functiewaarderingsmethoden en zo niet hebt je interesse om die kennis te verwerven;
 • Je hebt oog voor trends en veranderingen op bedrijfsorganisatorisch vlak in de industrie en kan die integreren in jouw eigen functie;
 • Je werkt in grote mate autonoom maar tegelijk is teamwerk noodzakelijk om synergiën tussen de verschillende entiteiten van de organisatie  te ontwikkelen, om geïntegreerde oplossingen aan te reiken en om jouw eigen functie te optimaliseren;
 • Je stimuleert en motiveert collega's om oplossingsgericht te denken;
 • Je houdt toezicht op de voortgang van gedelegeerde taken en op de vooropgestelde resultaten;
 • Je werkt constructief samen en maakt concrete en correcte taakafspraken met collega's, vertegenwoordigers van de ondernemingen en deskundigen van de werknemersorganisaties;
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels. 

Ons aanbod 

Een baan bij de grootste sectorfederatie van België, die door de bedrijven erkend wordt als referentie voor dienstverlening. De mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen in diverse opleidingstrajecten en/of informatienetwerken. Een aangename werkomgeving in Brussel. Een aantrekkelijk loonpakket en diverse extralegale voordelen. 

Contact

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je curriculum vitae met een korte motivatiebrief waarin je duidelijk vermeldt voor welke functie je solliciteert naar job@agoria.be.