Agoria publiceert vandaag zijn exclusieve studie #ManuMatters of ‘Manufacturing Matters: de industrie, een essentiële hoeksteen van onze economie’. In deze studie bundelen we voor het eerst inzichten over de evoluties van de laatste decennia, de positieve impact van de recente beleidsmaatregelen, onze positie ten opzichte van onze buurlanden, de nieuwe, wisselende en blijvende uitdagingen en het engagement van Agoria zelf.


“De maakindustrie is de motor van onze export en onze welvaart. Elke job in de maakindustrie creëert er minstens één andere in gerelateerde dienstensectoren. Bijna één op de vier Belgen verdient het inkomen dankzij de industrie”, vertelt Ben Van Roose, manager maakindustrie bij Agoria.


Download hier de #ManuMatters-studie
 

«Manufacturing Matters - 'De industrie, een essentiële hoeksteen van onze economie'»

De grootste bijdrage aan die tewerkstelling komt vandaag nog steeds uit de (hoog)technologische sectoren die Agoria vertegenwoordigt. Technologische innovatie stelt onze ondernemingen in staat om zich concurrentieel te differentiëren en die voorsprong te vertalen in toegevoegde waarde, jobs en welvaart. Het marktaandeel van de aan de maakindustrie gerelateerde dienstensector stijgt continu.

Ben Van Roose: “We kunnen dus stellen dat de maakindustrie en gerelateerde diensten instaan voor een hogere toegevoegde waarde binnen onze economie. Ons land valt qua aandeel toegevoegde waarde sterker terug dan de sterkere economieën binnen Europa, tot onder het Europese gemiddelde. Sinds 2015 zien we echter het positieve effect van de eerder genomen maatregelen om onze concurrentiepositie te versterken, onder andere door de tax shift en indexsprong, met een stagnatie van het marktaandeel van de maakindustrie, en zelfs een lichte verbetering. De volgende stappen in deze richting zijn dus nodig, want het is echt vijf voor twaalf, als het al niet later is.”

De impact van corona op de maakindustrie is, afhankelijk van de sector, immers enorm, en het ziet ernaar uit dat het herstel meerdere jaren zal kunnen duren. Samen met de Universiteit Antwerpen ging Agoria met 25 bedrijfsleiders uit de maakindustrie diepgaande gesprekken aan over de bijkomende uitdagingen die voortvloeien uit COVID-19.

Europa werpt een reddingsboei naar de noodlijdende industrie met een nooit gezien herstelplan, waarvoor Agoria ook mee input levert om de innovatieve technologieën die een impact hebben op de groene transitie op het voorplan te brengen en zo de maakeconomie te ondersteunen. Ben Van Roose: “En er blijven andere permanente uitdagingen. Zo belemmert het tekort aan geschoolde profielen de groei van bedrijven. Als we de investeringen willen blijven aantrekken, moeten we verder inzetten op een gunstig sociaal klimaat, de gezamenlijke weg voorwaarts. En uiteraard, de uitdagingen rond files, energiebevoorrading, blijven actuele thema’s.”

Agoria roept bedrijven op om zich te transformeren tot een crisisbestendige en veerkrachtige onderneming, een versnelling hoger te schakelen in de verdere digitalisering (robotisering, automatisering, …) waar toegevoegde waarde gecreëerd kan worden, en om zich af te stemmen met de Europese agenda voor geprioriteerde technologieën. Ben Van Roose vraagt de overheden om blijvend in te zetten op maatregelen die onze bedrijven de nodige zuurstof geven, en om te streven naar een leidende positie en industrieel relevante technologische excellentie. “De basis van de maakindustrie verdient het om aanzienlijk verstevigd te worden, zodat we onze technologische excellentie nog beter kunnen benutten”, klinkt het.

“We hebben er daarom alle belang bij om de competitiviteit van onze bedrijven te vrijwaren om hen hier te kunnen houden, maar ook volop te investeren in de industrie om hun productiviteit en innovatie te verhogen. De inspanningen op het gebied van competitiviteit dienen verder aangehouden te worden. Het welslagen van een doelgericht relanceplan dat een productiviteitsverhoging met zich meebrengt, is onontbeerlijk”, zegt Van Roose.

Daar draagt hij ook cijfers voor aan. “Tienduizend jobs in de industrie doet de uiteindelijke toegevoegde waarde met 2.25 miljard euro stijgen. Het loont dus om het economisch beleid te richten naar werkgelegenheid in de industrie, vermits dit het meeste waarde creëert.”

“Bovendien wordt bijna 70 % van de in België geproduceerde goederen geëxporteerd. De belangrijke component toegevoegde waarde stimuleert onze economie en dus ook onze welvaart. Het afdwingen van een gelijk speelveld in multilaterale handelsregels is een absolute prioriteit die echter niet mag leiden tot plat protectionisme.”

Ben Van Roose illustreert dit alles tot slot met enkele voorbeelden. “Wist u dat de kans groot is dat binnen een straal van honderd kilometer rond uw huis de onderdelen van uw nieuwe auto ontwikkeld en geassembleerd worden? Of landbouwmachines die letterlijk mee het brood op de plank brengen? Of hoogtechnologisch weefgetouwen die u een nieuwe broek bezorgen? Of warmtepompen die voor gezellige warmte zorgen en uw woning klimaatneutraler maken… Daar mogen we best trots op zijn. We zijn als land echt goed in het ontwikkelen en produceren van dingen die ons leven makkelijker en beter maken. Als technologiefederatie springt Agoria in de bres voor al deze bedrijven en hun medewerkers. Dag na dag werken we aan een nog sterkere maakindustrie in ons economisch en sociaal weefsel, die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.”

#ManuMatters

Is uw onderneming een maakbedrijf en wenst u deze sector en de ontwikkelingen waarmee hij te maken krijgt beter te begrijpen? Wilt u de 7 transformaties voor Fabrieken van de Toekomst leren kennen? De maturiteit van uw eigen bedrijf benchmarken? Of u laten inspireren door getuigenissen van andere bedrijven?

 

Neem dan vlug een kijkje op onze #ManuMatters-pagina. U vindt er een overzicht van de verschillende acties van Agoria om de maakindustrie te stimuleren en iedereen die in deze sector werkt te ondersteunen.