De nieuwe Brusselse regering wil dat Brussel in 2030 de culturele hoofdstad van Europa is. "Een gezonde ambitie", reageert Renť Konings, Chief Brussels Region van Agoria, "maar vergeet niet dat je geen culturele hoofdstad van Europa kan zijn zonder ook op digitaal vlak de hoofdstad te zijn. Bovendien kan dat al tegen 2025."


Konings verwijst daarmee naar de nood aan supersnel mobiel internet (5G) in Brussel. De Brusselse regering wil die opstart eindelijk mogelijk maken. "Een positieve eerste stap om die digitale toekomst met succes aan te vatten." Agoria is tevreden dat de nieuwe Brusselse regering van start kan gaan en geeft drie sleutels voor een succesvolle legislatuur. "Wees ambitieus op het vlak van arbeidsmarkt, renovatie- en energiebeleid en digitalisering," zegt Konings.†

De toekomst van Brussel zal digitaal zijn

In het regeerakkoord herbevestigt de Brusselse regering te willen meewerken aan de ontplooiing van 5G en de uitvoering van het protocolakkoord tussen de vorige regering en de telecomoperatoren om de start van 5G mogelijk te maken.†

Dit protocolakkoord omvat een versoepeling van de emissienorm tot 14,5 V/m. "Dit is alvast een antwoord op de huidige saturatie van het 4G-netwerk en een eerste stap om de start van het 5G-netwerk mogelijk te maken in Brussel," zegt Konings. "Het is echter nog helemaal onvoldoende om een echt en volledig 5G-netwerk mogelijk te maken, bleek onlangs nog uit de conclusies van het BIPT: "de limiet van 14,5 V/m vormt een drempel die al snel dient te worden verhoogd".Idealiter dient volgens het BIPT de internationale emissienorm, aanbevolen door de EU, te worden aangenomen (41,2V/m).†

ArtificiŽle Intelligentie, een vlottere mobiliteit, elektrisch rijden, autonome voertuigen, eHealth, energiezuinigheid, slimme meters, het opvangen van de vergrijzing, Ö er komen heel wat nieuwe technologieŽn en uitdagingen op ons af. Deze technologieŽn gaan zorgen voor nieuwe producten en diensten en dus nieuwe jobs. Bovendien gaat het om technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.† Hoe? Door een goede technologische basisinfrastructuur: denk aan breedband, denk aan 5G.†

Brussel zal 62.000 vacatures invullen

De toekomst is digitaal en er zullen een pak jobs bijkomen, ook in het Brussels gewest. Ons land heeft bijvoorbeeld meer nood aan verplegend en verzorgend personeel, digitale experten, onderwijzend personeel, wetenschappers en ingenieurs. In Brussel zullen bij ongewijzigd beleid in de komende tien jaar meer dan 62.000 vacatures niet ingevuld raken, blijkt uit de arbeidsmarktstudie 'Be the Change' van Agoria waar ook Actiris aan meewerkte. Er bestaat dus een mismatch op de Brusselse arbeidsmarkt gezien de nog steeds hoge werkloosheid.†

"Het is nu zaak om iedereen aan de slag te krijgen. Dat doen we door te investeren in scholen, duaal leren, NEETS digitale succeservaringen te bieden, opleiding en vorming met focus op digitale skills en investeringen in opleidingscentra als Technicity en DigitalCity (de ICT-pool). Het regeerakkoord bevat goede intenties hierrond, maar alles staat of valt met de opvolging hiervan. Brussel biedt kansen op een job, maar we verwachten ook dat iedereen deze kansen grijpt," zegt Konings.†

Brussel zal duurzamer worden

We moeten met zijn allen duurzamer gaan leven. In Brussel valt de winst te halen uit de gebouwen; twee derde van de Brusselse uitstoot van broeikasgassen gebeurt bijvoorbeeld via woningen. De energieprestatieregelgeving heeft geleidelijk gezorgd voor zeer energiezuinige nieuwbouw, maar het gaat slechts om een fractie van het volledige gebouwenpark. "De doelstelling uit het regeerakkoord om in te zetten op de vernieuwing of renovatie van het bestaande woningpark is de juiste. Fiscaliteit kan gebouweneigenaars deels in de juiste richting sturen, maar nog belangrijker is om in te zetten op duurzame technologieŽn die kostenefficiŽnt zijn en opbrengsten opleveren. Ook moet de volgende regering een kader voor energiebesparing in bedrijven blijven ondersteunen via gepaste investeringssteun."†

"Omarm en gebruik technologie, blokkeer ze niet. Zo niet zullen de investeringen in andere steden in BelgiŽ en het buitenland gebeuren en zullen daar de jobs en de oplossingen van de toekomst gecreŽerd worden." Konings wijst ten slotte op het belang van een goede samenwerking met de andere beleidsniveaus in ons land. "Laat Brussel bruisen als hoofdstad, niet blokkeren."