Het bestuur van een vennootschap wordt steeds complexer. Deze opleiding biedt u een concreet antwoord op heel wat praktische vragen over bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid. Zowel de geldende als de toekomstige regels komen aan bod. Reserveer snel uw plaats!


Voor de raad van bestuur of de zaakvoerder is het vaak onmogelijk geworden om zelf alle operationele beslissingen te nemen en zich in te laten met de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. Vaak beperkt de raad van bestuur zich tot het vaststellen van het algemeen beleid, de strategie en een aantal andere voorbehouden bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening of het jaarverslag. Het dagelijks bestuur en de operationele zaken worden waargenomen door de gedelegeerd bestuurder of door comités met namen zoals executive committee, directiecomité, adviserend comité, strategisch comité, enz. Dit alles heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van de bestuurders. 

Deze opleiding wil u een concreet antwoord bieden op een aantal vragen inzake bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de rechtspraak, tendensen inzake risicomanagement en corporate governance (waaronder de nieuwe Code Buysse III), en een overzicht van de geplande wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen, krijgt u een update van de geldende en de toekomstige regels. 

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 Voor bestuurders, managers, juristen en niet-juristen 

Programma

Komen aan bod:

  • Welke beslissingen moeten goedgekeurd worden door de raad van bestuur?

  • Wat valt onder dagelijks bestuur en wat niet?

  • Hoe regel ik de handtekeningbevoegdheid?

  • Wie is aansprakelijk voor beslissingen of adviezen van comités?

  • Hoe kan ik mijn aansprakelijkheid als bestuurder beperken?

  • Welke wijzigingen zal het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen invoeren?


Lesgever
: Sarah De Geyter (Compliance Officer en Company Lawyer, Agoria)