Het bestuur van een vennootschap wordt steeds complexer. Deze opleiding biedt u een concreet antwoord op heel wat praktische vragen over bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid. Zowel de geldende als de toekomstige regels komen aan bod. Reserveer snel uw plaats!


Voor de raad van bestuur of de zaakvoerder is het vaak onmogelijk geworden om zelf alle operationele beslissingen te nemen en zich in te laten met de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. Vaak beperkt de raad van bestuur zich tot het vaststellen van het algemeen beleid, de strategie en een aantal andere voorbehouden bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening of het jaarverslag. Het dagelijks bestuur en de operationele zaken worden waargenomen door de gedelegeerd bestuurder of door comités met namen zoals executive committee, directiecomité, adviserend comité, strategisch comité, enz. Dit alles heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van de bestuurders. 

Deze opleiding wil u een concreet antwoord bieden op een aantal vragen inzake bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de rechtspraak, tendensen inzake risicomanagement en corporate governance (waaronder de nieuwe Code Buysse III), en een overzicht van de geplande wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen, krijgt u een update van de geldende en de toekomstige regels. 

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 Voor bestuurders, managers, juristen en niet-juristen 

Programma

Komen aan bod:

  • Welke beslissingen moeten goedgekeurd worden door de raad van bestuur?

  • Wat valt onder dagelijks bestuur en wat niet?

  • Hoe regel ik de handtekeningbevoegdheid?

  • Wie is aansprakelijk voor beslissingen of adviezen van comités?

  • Hoe kan ik mijn aansprakelijkheid als bestuurder beperken?

  • Welke wijzigingen zal het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen invoeren?


Lesgever
: Sarah De Geyter (Compliance Officer en Company Lawyer, Agoria)

Datum

dinsdag 3 oktober 2017, 13:45 - 17:00

Plaats

BluePoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Toegangsplan

Organisator

Agoria 

Meer info

Leden Agoria: 150 euro (excl. btw)
Niet-leden: 300 euro (excl. btw)

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.
Dit evenement is afgelopen.