Deze tweedaagse cursus gaat in op regionale uitwisseling, IHE XDS en VNA. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) heeft profielen ontwikkeld voor regionale uitwisseling van beelden en verslagen, waaronder het XDS-profiel. Tijdens deze training leert u uw weg te vinden binnen dit profiel en andere gerelateerde profielen rondom regionale uitwisseling, zoals de structuur van klinische rapportages, authenticatie en consent van de patiënt.


De relatie tussen IHE XDS, Vendor Neutral Archives (VNA), en enterprise archiving strategieën komen ook aan bod. De cursus bevat diverse hands-on oefeningen. Bestaande voorbeelden uit de praktijk zorgen voor koppeling met de theorie. Deze tweedaagse cursus wordt gegeven in het Engels door een ervaren trainer. 

Na deze cursus bent u in staat om...

 • De kerneigenschappen van IHE XDS en gerelateerde profielen uit te leggen;
 • problemen gerelateerd aan archivering van documenten en beelden te identificeren;
 • uit te leggen hoe de afhankelijkheden tussen IHE XDS en achitecturen voor archivering (ECM, VNA, Cloud) en metadata management zich verhouden;
 • in een testomgeving de basistransacties van XDS uit te voeren, zoals het aanmelden en ophalen van beelden en documenten;
 • te bepalen hoe XDS en gerelateerde profielen het beste toegepast worden binnen uw eigen context.

Deze training is bestemd voor iedereen betrokken bij het ontwerp, ontwikkeling, implementatie, uitrol en beheer van:

 • systemen die gebruik (gaan maken) van IHE XDS en IHE XDS-i;
 • een infrastructurele architectuur voor de archivering van diagnostische beelden en verslagen (PACS II) voor de ondersteuning van een Elektronisch Patiënten Dossier met meer dan alleen medische beelden;
 • workflows van afdelingen gericht op beelden en klinische data.

Datum

dinsdag 20 oktober 2020 - woensdag 21 oktober 2020

Plaats

BluePoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Organisator

Agoria 

Meer info

 • € 1380 voor 2 dagen voor niet-leden
 • € 1040 voor 2 dagen voor IHE Belgium-leden
 • € 690 voor 2 dagen voor Agoria-leden

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.
Schrijf je in