Kampt uw onderneming met veel absenteïsme, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Heeft u geen of slechts een beperkt aanwezigheidsbeleid? Wilt u uw medewerkers duurzaam inzetten? In deze Agoria Academy-opleiding komt u te weten welke de bouwstenen zijn voor een geïntegreerd aanwezigheidsbeleid. Na afloop beschikt u over de nodige tools en hefbomen om uw eigen beleid op maat uit te werken. Schrijf u snel in!


Tijdens deze opleiding reiken we u de bouwstenen aan voor een geïntegreerde benadering van uw aanwezigheids-/absenteïsmebeleid, geënt op drie pijlers: preventieve, reactieve en curatieve maatregelen. 

Waarom deze opleiding?

Afwezigheden kosten veel geld. De directe kosten zijn het gewaarborgd loon van de afwezige, verzekeringen en RSZ. De directe kostprijs van 1 dag ziekteverzuim (in de periode van het gewaarborgd loon) bedraagt 5,2% van het bruto maandloon van een werknemer. Tel hierbij de kost van vakantiegeld, eindejaarspremie en patronale kost, en dan loopt de directe kostprijs van 1 dag ziekteverzuim op tot 8,6% van het bruto maandloon.

Daarnaast zijn er ook tal van indirecte kosten. Zo heeft afwezigheid een grote impact op de arbeidsorganisatie: plotse aanpassingen dringen zich op. Vervangingen zijn nodig, collega's draaien op voor de afwezigen, er dreigen overuren, productie- en kwaliteitsverlies. Soms worden goederen of diensten te laat geleverd, zijn er ontevreden klanten, heeft dit impact op uw reputatie … Het geheel van die kosten is moeilijk meetbaar. Internationale studies die het VBO verzamelde, ramen de indirecte kosten op minimum 2,5 maal de directe kosten.

Welke domeinen?

Hoge absenteïsmecijfers geven meestal aan dat er iets fout loopt, zoals psychosociale overbelasting, fysieke overbelasting, onaangepaste ergonomie of een tekort aan arbeidsveiligheid. Ook spanningen of een verzuurd werkklimaat kunnen aan de oorsprong liggen van frequente afwezigheden. Wanneer er hiervoor onvoldoende aandacht is, ontwikkelt zich een 'verzuimcultuur'.

In dat geval dringt een aangepast beleid zich op. Dit is er niet op gericht om werknemers het 'recht' te ontnemen om ziek te zijn, wel om het 'zwart, grijs en roze verzuim' tegen te gaan: dit is immers storend voor een organisatie en nadelig voor de werknemers die niet verzuimen. Het terugdringen van verzuim kan kostenbesparend werken, maar zal vooral ook het arbeidsklimaat bevorderen wanneer het goed wordt aangepakt.

Wat is de inhoud van deze opleiding?

Deze opleiding wordt volledig digitaal gegeven, via het principe van de ‘virtual classroom’ in Microsoft Teams. De nodige interactie met de cursisten zal voorzien worden.

De opleiding bestaat uit 4 sessies:

 • Sessie 1 en sessie 2 bieden u een antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe kan ik mijn absenteïsme in kaart brengen?
  • Hoe begin ik aan de opmaak van een aanwezigheidsbeleid?
  • Wat zijn de bouwstenen van een goed beleid?
 • Sessie 3 is een workshop waarin de deelnemers, op basis van een case, zelf aan de slag gaan.
 • Sessie 4 is een terugkommoment:
  • Welke lessen heeft men geleerd?
  • Op welke domeinen bent u al aan de slag gegaan?
  • Welke acties heeft u al ondernomen?
  • Is er al vooruitgang merkbaar?
  • Welke moeilijkheden ondervindt u?
  • Wat zijn mogelijke valkuilen?

Ter voorbereiding van deze opleiding, mag u ons uw specifieke noden en vragen toesturen. Wij integreren deze zoveel als mogelijk in onze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

 • Kleine en middelgrote ondernemingen met geen of een beperkt aanwezigheids-/absenteïsmebeleid;
 • Functies: directieleden, HR-managers en preventieadviseurs

Wanneer kunt u de opleiding volgen?

 • Sessie 1: 21/09 van 9:30 – 12:00
 • Sessie 2: 01/10 van 9:30 – 12:00
 • Sessie 3: 14/10 van 9:30 – 12:00
 • Sessie 4: 09/11 van 9:30 – 10:30

Voor specifieke en concrete vragen kunt u zoals steeds een beroep doen op onze verschillende experten ter zake. Ondernemingen die al verder staan met hun beleid of die graag een begeleiding op maat wensen, kunnen een beroep doen op de specifieke dienstverlening van Agoria rond absenteïsme. Contacteer Carmen De Roeck voor meer info (carmen.deroeck@agoria.be).

Datum

maandag 21 september 2020, 09:30 - 12:00

donderdag 1 oktober 2020, 09:30 - 12:00

woensdag 14 oktober 2020, 09:30 - 12:00

maandag 9 november 2020, 09:30 - 10:30

Plaats

Online opleiding, via MS Teams

Organisator

Agoria 

Meer info

Prijs: € 330 voor Agoria-lidbedrijven; € 660 voor niet aansluitbare bedrijven
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor de opleidingsdag. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! (min. 12 en max. 20 deelnemers)

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.

Voor dit evenement kan niet meer worden ingeschreven.