Is er in uw onderneming veel absente´sme, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Heeft u geen of een beperkt aanwezigheidsbeleid? Wilt u uw medewerkers duurzaam inzetten? Tijdens deze Academy-opleiding reiken we u de bouwstenen aan voor een ge´ntegreerd aanwezigheidsbeleid. Na deze opleiding kent u de tools en hefbomen om uw eigen beleid op maat uit te werken.


Afwezigheden kosten veel geld. De directe kosten zijn het gewaarborgd loon van de afwezige, verzekeringen en RSZ. De directe kost van ÚÚn dag ziekteverzuim (in de periode van het gewaarborgd loon) bedraagt 5,2% van het bruto maandloon van een werknemer. Tel hierbij de kost van vakantiegeld, eindejaarspremie en de patronale kost, dan bedraagt de directe kost van ÚÚn dag ziekteverzuim 8,6% van het bruto maandloon.á

Er zijn ook tal van indirecte kosten. Zo heeft afwezigheid een grote impact op de arbeidsorganisatie: plotse aanpassingen dringen zich op. Vervangingen zijn nodig, collega's draaien op voor de afwezigen, er dreigen overuren, productie- en kwaliteitsverlies. Soms worden goederen of diensten te laat geleverd, zijn er ontevreden klanten, heeft dit impact op uw reputatie ů Het geheel van die kosten is moeilijk meetbaar. Internationale studies die het VBO verzamelde, ramen de indirecte kosten op minimum 2,5 maal de directe kosten.

Hoge absente´smecijfers geven meestal aan dat er iets fout loopt, zoals psychosociale overbelasting, fysieke overbelasting, onaangepaste ergonomie of een tekort aan arbeidsveiligheid. Ook spanningen of een verzuurd werkklimaat kunnen aan de oorsprong liggen van frequente afwezigheden. Wanneer er hiervoor onvoldoende aandacht is, ontwikkelt zich een 'verzuimcultuur'.

In dat geval dringt een aangepast beleid zich op. Dit is er niet op gericht werknemers het 'recht' te ontnemen om ziek te zijn, wel om het 'zwart verzuim' tegen te gaan: dit is immers storend voor een organisatie en nadelig voor de werknemers die niet verzuimen. Het terugdringen van verzuim kan kostenbesparend werken, maar zal vooral ook het arbeidsklimaat bevorderen wanneer het goed wordt aangepakt.

Tijdens deze opleiding reiken we u de bouwstenen aan voor een ge´ntegreerde benadering van uw aanwezigheids-/absente´smebeleid, geŰnt op drie pijlers: preventieve, reactieve en curatieve maatregelen.á

Programma

  • Voormiddag:
    • Absente´sme in kaart brengen
    • Aanpak opstart beleid
    • Bouwstenen van een beleid: preventieve, reactie en curatieve maatregelen
  • Namiddag: workshops in kleine groepen
    • Hoe een aanwezigheidsbeleid opzetten?
    • Hoe een gesprek aangaan met mijn medewerkers m.b.t. absente´sme?

Ter voorbereiding van deze opleiding, mag u ons uw specifieke noden en vragen toesturen. Wij integreren deze zoveel als mogelijk in onze opleiding.

Doelgroep

  • Kleine en middelgrote ondernemingen met geen of een beperkt aanwezigheids-/absente´smebeleid;
  • Functies: directieleden, HR-managers en preventieadviseurs

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor de opleidingsdag. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! (min. 12 en max. 16 deelnemers)

Voor specifieke en concrete vragen kan u zoals steeds een beroep doen op onze verschillende experten ter zake. Ondernemingen die al verder staan met hun beleid of die graag een begeleiding op maat wensen, kunnen een beroep doen op de specifieke dienstverlening van Agoria rond absente´sme.

Contacteer Carmen De Roeck voor meer info.

á

Datum

donderdag 24 oktober 2019, 09:00 - 17:00

donderdag 7 november 2019, 09:00 - 17:00

Plaats

- 6 mei: AA Tower, Technologiepark-Zwijnaarde 122, 9052 Gent
- 9 september: BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Organisator

Agoria 

Meer info

- Ç 350 voor leden
- Ç 495 voor niet-leden

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.
Schrijf je in