Frequente afwezigheden kosten een bedrijf veel geld. Het terugdringen van verzuim kan kostenbesparend werken, maar zal vooral ook het arbeidsklimaat bevorderen wanneer het goed wordt aangepakt. Tijdens dit seminar geven we u alle sleutels in handen voor een ge´ntegreerde benadering van uw absente´smebeleid, geŰnt op drie pijlers: preventieve, reactieve en curatieve maatregelen. á

Afwezigheden kosten een bedrijf veel geld. De directe kosten zijn het gewaarborgd loon van de afwezige, verzekeringen en RSZ, die doorbetaald worden. De directe kost van ÚÚn dag ziekteverzuim (in de periode van het geşwaarborgd loon) bedraagt 5,2% van het bruto maandloon van een werknemer. Telt u hierbij de kost van vakantiegeld, eindejaarspremie en de patronale kost, dan bedraagt de directe kost van ÚÚn dag ziekteverzuim 8,6% van het bruto maandloon.á

Maar er zijn ook tal van indirecte kosten. Zo heeft afwezigheid een grote impact op de arbeidsorganisatie: plotse aanpassingen dringen zich op. Vervangingen zijn nodig, collegaĺs draaien op voor de afwezigen, er dreigen overuren, productie- en kwaliteitsverlies. Soms worden goederen of diensten te laat geleverd, zijn er ontevreden klanten, heeft dit impact op uw reputatie ů Het geheel van die kosten is moeilijk meetbaar. Internationale studies ramen de indirecte kosten op minimum 2,5 maal de directe kosten (cijfers VBO).á

Hoge absente´smecijfers geven meestal aan dat er iets fout loopt, zoals psychosoşciale overbelasting, fysieke overbelasting, onaangepaste ergonomie of een tekort aan arbeidsveiligheid. Ook spanningen of een verzuurd werkklimaat kunnen aan de oorsprong liggen van frequente afwezigheden. Wanneer er hiervoor onvoldoende aandacht is, ontwikkelt zich een Ĺverzuimcultuurĺ.á

In dat geval dringt een aangepast beleid zich op. Dit is er niet op gericht werknemers het Ĺrechtĺ te ontnemen om ziek te zijn, wel om het Ĺzwart verzuimĺ tegen te gaan: dit is immers storend voor een organisatie en nadelig voor de werknemers die niet verzuimen. Het terugdringen van verzuim kan kostenbesparend werken, maar zal vooral ook het arbeidsklimaat bevorderen wanneer het goed wordt aangepakt.

Tijdens dit seminar geven we u alle sleutels in handen voor een ge´ntegreerde benadering van uw absente´smebeleid, geŰnt op drie pijlers: preventieve, reactieve en curatieve maatregelen

Doelgroep

Directieleden, HR-managers en preventieadviseurs.á

Data en locaties

  • Donderdag 16 februari van 9 tot 17 uur, ALM, Filip Williotstraat 9 in 2600 Berchem ľ Inschrijven
  • Vrijdag 17 februari van 9 tot 17 uur, AA Tower, Technlogiepark, 19 in 9052 Zwijnaarde - Inschrijven

Contacteer carmen.deroeck@agoria.be voor meer info.
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor de opleidingsdag.áWees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Dit seminar wordt ook in het Frans georganiseerd op donderdag 23 februari in Namen (meer informatie).