De toepassing van de machinerichtlijn bij het ontwerp van nieuwe machines vereist een geïntegreerde aanpak. Het volstaat niet langer om de machine na de ontwerpfase te evalueren op mogelijke risico's. Nee, al in de ontwerpfase moet inherent rekening worden gehouden met het voorkomen van risico's. Na deze opleiding bent u in staat om de eisen van de machinerichtlijn op realistische wijze toe te passen.


Opleidingen worden vandaag de dag georganiseerd met de nieuwste onderwijsmethoden en modernste technologische hulpmiddelen. Agoria's expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie heeft zijn opleiding rond de machinerichtlijn, in het kader van deze new ways of learning, hervormd naar een flipped classroom opleiding, een onderwijsproces waarbij de deelnemers de theorie rond een topic via een eLearning aangeleerd krijgen, en waarbij de materie nadien via een feedbackmoment in een classroomomgeving verder kan worden besproken alsook bedrijfsgerelateerde vragen kunnen worden behandeld . Dit gebeurt in Agoria's Classroom of the Future, een plaats waar het leren van morgen vorm krijgt.

Doelpubliek

Deze opleiding van Agoria's expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie is bestemd voor preventieadviseurs, R&D-managers, projectmanagers, projectingenieurs en ontwerpers. Ze stelt deelnemers in staat om op een systematische wijze risicoanalyses uit te voeren.

Doelstelling

Na afloop van deze opleiding begrijpt u:

  • de reglementering die op de machines van toepassing is;

  • de van toepassing zijnde veiligheids- en gezondheidseisen;

  • de manier om deze verplichtingen met voldoening te eerbiedigen en toe te passen in de ontwerpfase;

  • hoe een technisch constructiedossier op te stellen;

  • hoe de relevante normen te identificeren en toe te passen;

  • de te volgen certificatieprocedures voor de CE-markering en hoe de overeenstemming van een machine te rechtvaardigen: externe certificatie (controle-instanties, test laboratoria, enz).

Praktisch

Vanop het moment dat u zich hebt ingeschreven ontvangt u een mail met toegang tot het LMS-platform waar u de eLearning kan volgen. Deze toegang blijft gedurende 6 maanden actief.

Op 25 april vindt dan de feedbacksessie plaats tussen waar specifieke vragen kunnen worden behandeld.

Datum

donderdag 25 april 2019, 13:00 - 17:00

Plaats

Bluepoint Brussel (Classroom of the Future)
Reyerslaan 80 - 1030 Brussel

Organisator

Agoria 

Meer info

Leden Agoria: 400€
Niet-leden: 800€

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.
Schrijf je in