Werkt uw bedrijf internationaal? Dan krijgt u als logistiek medewerker, aankoper, medewerker/specialist customs/douane, bedrijfsjurist, commercieel directeur of adviseur value chains wellicht regelmatig te maken met douaneaangelegenheden. Deze modulaire opleiding maakt van u een expert ter zake.


Thema’s die o.a. aan bod komen: essentials van het Europese handelsbeleid, regels van oorsprong, tariefindelingen, incoterms 2020, exportfinanciering en verankering van douaneregels in uw organisatie, exportvergunningen, de Market Access Database van de EU, douanestrafrecht,… Stel hier uw programma samen en schrijf u in!

U kunt naar wens ofwel de volledige cyclus volgen, ofwel voor een of meerdere afzonderlijke sessies inschrijven. De deelnemer hoeft niet noodzakelijk telkens dezelfde persoon te zijn.

Elke deelnemer ontvangt een deelnamecertificaat voor elke sessie waaraan hij/zij deelneemt.

Programma

Douaneaangelegenheden vinden niet in het luchtledige plaats. Regels die multilateraal werden vastgelegd via de Werelddouaneorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie vormen een belangrijke basis voor de manier waarop internationaal handel gedreven wordt. Daarnaast sluit de Europese Unie ook pluri- en bilaterale vrijhandelsakkoorden. Deze hebben allemaal een impact op de manier waarop douanedocumenten tot stand komen.

Tijdens dit seminarie zullen we onder andere stilstaan bij de volgende vragen:

 • Wat is het multilateraal handelssysteem?
 • Wat is het Europees handelsbeleid?
 • Welk effect hebben handelsafspraken op douaneformaliteiten?
 • Wat is de stand van zaken in de internationale handel?

Praktisch

 • Donderdag 30 januari 2020 (halve dag - namiddag)
 • Bluepoint Brussel, Auguste Reyerslaan 80, Brussel
 • Sprekers: Patrick Van Gheel (FOD Buitenlandse Zaken) en Kevin Verbelen (Agoria)
 • Inschrijvingsprijs: € 165 (leden Agoria) of € 330 (niet-leden Agoria)
 • Bekijk het programma

 
Internationaal opererende bedrijven worden vaak geconfronteerd met de vraag welke de oorsprong van hun goederen is. Aan de invoer van goederen van een bepaalde oorsprong kunnen immers maatregelen, zoals bijvoorbeeld antidumpingrechten, gekoppeld zijn. Bij de uitvoer kan het dan weer interessant zijn om, mits aan de juiste oorsprongsregels is voldaan, van verlaagde of afgeschafte invoerrechten te kunnen genieten. Aan de hand van oorsprongsregels tracht men producten een nationaliteit mee te geven. Oorsprongsregels hebben dan ook betrekking op het land waar producten vervaardigd worden. Het is hierbij belangrijk om een aantal zaken goed van elkaar te onderscheiden om vanuit deze nogal theoretische materie richtlijnen te kunnen destilleren die werkbaar zijn in dagelijkse praktijk.

 Praktisch

 • Donderdag 12 maart 2020 (volledige dag)
 • TBC, Brugge
 • Sprekers: Jef D’Hollander (EY) en Kevin Verbelen (Agoria)
 • Inschrijvingsprijs: € 330 (leden Agoria) of € 660 (niet-leden Agoria)

 De bepaling van de tariefpost van goederen is dé vertrekbasis voor veel vragen met betrekking tot import en export. Toch merken we op dat bedrijven die dergelijke vragen stellen, vaak niet weten tot welke tariefpost hun goederen behoren. Tijdens dit seminarie zullen we onder andere stilstaan bij de volgende vragen:

 • Wat is een goederencode en hoe is deze opgebouwd?
 • Wat is het belang van een goederencode?
 • Hoe bepaal ik de goederencode van mijn goederen?
 • Wat is een bindende tariefinlichting? 

Praktisch

 • Donderdag 23 april 2020 (halve dag - namiddag)
 • TBC, Gent
 • Sprekers: Josse Verbeken (FOD Financiën) en Kevin Verbelen (Agoria)
 • Inschrijvingsprijs: € 165 (leden Agoria) of € 330 (niet-leden Agoria)

 
Een hele dag lang overlopen we de nieuwe Incoterms die vanaf 1 januari 2020 van kracht zijn. Na een theoretisch luik bekijken we concrete cases en gaan we na hoe u het beste te werk gaat in uw business. De experts staan ook ter beschikking om uw concrete situatie te bespreken tijdens een rondetafel. 

Tijdens deze module wordt onder andere uitvoerig stilgestaan bij de volgende vragen:

 • Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende incoterms?
 • Wat zijn de kostenvoordelen die bepaalde incoterms met zich meebrengen?
 • Wat is de relatie tussen incoterms en douaneprocedures?
 • Waarmee houdt u best rekening bij de keuze voor een bepaalde incoterm?
 • Hoe kan u uw bevoorradingsketen optimaliseren aan de hand van de keuze van een bepaalde incoterm? 

Praktisch

 • Donderdag 7 mei 2020 (volledige dag)
 • TBC, Leuven
 • Sprekers: Bert Gevers (Loyens&Loeff), Mathieu Maes (ICC Belgium) en Kevin Verbelen (Agoria)
 • Inschrijvingsprijs: € 330 (leden Agoria) of € 660 (niet-leden Agoria)

 
Naast de theoretische principes achter de douanewetgeving en -praktijken stelt de praktische toepassing ervan bedrijven vaak voor grotere uitdagingen. De oorsprongsregels voor preferentiële handel tussen de Eurpese Unie en Zuid-Korea kennen, wil immers nog niet zeggen dat u ook weet hoe u kunt gebruikmaken van een vergunning 'toegelaten exporteur'.

Exporteren vergt ook de nodige financiële middelen en men kan niet altijd gewoon bij de huisbank aankloppen. We overlopen samen met u de mogelijkheden om uw export te financieren. Tijdens deze workshop willen we met u bekijken hoe u zich binnen uw organisatie het beste organiseert om op een efficiënte manier de douanewetgeving te kunnen naleven en hoe u uw export gaat financieren. 

Praktisch

 • Donderdag 28 mei 2020 (halve dag - namiddag)
 • TBC, Hasselt
 • Sprekers: Wim Bosman (Credendo), Dirk Aerts (Customs4Trade) en Kevin Verbelen (Agoria)
 • Inschrijvingsprijs: € 165 (leden Agoria) of € 330 (niet-leden Agoria)

 
Tijdens deze workshop zullen wij u de Market Access Database van de Europese Unie toelichten en de tijd nemen om er ook actief mee aan de slag te gaan. Na de pauze komt het thema van de exportvergunningen voor wapens en dual use goods aan bod. In de namiddag wordt een overzicht gegeven van het douanestrafrecht.

Noteer dat deelname aan deze module noodzakelijk is om nadien te kunnen deelnemen aan een nog te organiseren opleiding 'Exportcontrole 2.0'. Deze zal in de tweede helft van het jaar georganiseerd worden. 

Praktisch

 • Donderdag 11 juni 2020 (volledige dag)
 • Bluepoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, Berchem
 • Sprekers: EU COM; VL Dep. BUZA, AADA+/advocaat en Kevin Verbelen (Agoria)
 • Inschrijvingsprijs: € 330 (leden Agoria) of € 660 (niet-leden Agoria)


Datum

donderdag 12 maart 2020, 09:00 - 17:00

Hotel Van Der Valk Brugge, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp

donderdag 23 april 2020, 13:30 - 17:00

Confederatie Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

donderdag 7 mei 2020, 09:00 - 17:00

Brabanthal Leuven, Brabantlaan 1, 3001 Leuven

donderdag 28 mei 2020, 13:30 - 17:00

Limtec, Wetenschapspark 35, 3590 Diepenbeek

donderdag 11 juni 2020, 09:00 - 17:00

Bluepoint Antwerpen, 9 Filip Williotstraat, 2600 Berchem

Plaats

Diverse locaties

Organisator

Agoria 

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.
Schrijf je in