U heeft al een eerste vermoeden van wat u met AI binnen uw bedrijf zou kunnen doen, misschien omdat u onze business gerichte online cursus “AI-in-Business” al gevolgd heeft? Of u heeft al tal van ideeën kunnen oplijsten, maar u kan ze moeilijk prioritiseren? Misschien wenst u wat meer inzicht te verwerven in de ROI van dergelijke trajecten? Tijd voor u om een volgende stap te zetten en uw ideeën concreter te maken tijdens onze AI Discovery Sessies.


Wat zijn de AI Discovery Sessies?

Agoria heeft een aantal AI-experten ingeschakeld die u in korte sessies van 4 uur over het hele land ondersteunen bij uw concrete probleemstelling. Geen technologie push, wel een kleine “design thinking” workshop om uw eerste ideeën wat scherper te stellen.

Deze experten verbinden zich ertoe alle informatie die tijdens de sessie wordt uitgewisseld, strikt vertrouwelijk te behandelen (NDA’s). Bekijk hier het overzicht van de AI Discovery Partners

Deze AI Discovery Sessies zijn eveneens de ideale formule om de match tussen uw bedrijf en de technologiepartner uit te testen: na de sessie kunt u vrij beslissen of u al dan niet met deze partner verder wenst samen te werken.

Waarom deelnemen?

U zult uit uw sessie de volgende take-aways kunnen meenemen:

  • U heeft een bedrijfsgerichte kennis van AI verworven
  • U heeft ten minste 1 concrete use case voor uw bedrijf geïdentificeerd
  • U kent uw werkelijke staat van bekwaamheid om een AI-project in uw bedrijf te starten
  • U heeft een eerste inschatting van de business value van uw project en van de volgende stappen om het te concretiseren
  • U hebt een basiskennis verworven van de ethische dimensies van uw AI-project

Praktische info

Inschrijvingen zijn niet individueel maar op bedrijfsniveau, met minimaal 2 en maximaal 3 deelnemers per bedrijf:

  • Agoria-leden: € 300 per bedrijf (minimum 2 deelnemers per bedrijf).
  • Niet-leden: € 500 per bedrijf (minimum 2 deelnemers per bedrijf).

De sessies starten in maart en lopen tot eind 2020. Ze worden op verschillende plaatsen, verspreid over het hele land gegeven. De door u gekozen partner zal u voor een intakegesprek contacteren om uw aanvraag te valideren. Indien gewenst kunnen wij u, op basis van uw inschrijvingsformulier, een aantal partners aanbevelen.

Klik hier om uw sessie te kiezen en om u te pre-registreren voor een telefonisch intakegesprek.