Op maandag 11 mei werd een sectoraal akkoord overeengekomen voor de arbeiders en de bedienden in de metaal- en technologiesector. De paritaire comités voor de arbeiders (PC 111) en bedienden (PC 209) hebben nu ook de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten die deze afspraken uitvoeren.


U kan de inhoud van dit akkoord nalezen in het artikel“Sectorale akkoorden in het kader van corona voor de technologiesector”.

Het gaat enerzijds over een overeenkomst inzake de aanvulling op de eindejaarspremie 2020 voor tijdelijk werkloze werknemers en anderzijds over een overeenkomst over de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens tijdelijke werkloosheid-corona.

1. Collectieve arbeidsovereenkomst overmacht “Corona” en aanvulling bij de eindejaarspremie

De integrale teksten van deze overeenkomsten kan u hier vinden:

De toepassing van deze overeenkomst is beperkt tot de ondernemingen die een eindejaarspremie betalen in uitvoering van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Ze is ook niet van toepassing op ondernemingen die ondernemingseigen afspraken hebben gemaakt.

De overeenkomst voorziet in een aanvulling op de “normale” eindejaarspremie gelijk aan 7,5 euro per arbeidsdag tijdelijke werkloosheid met een maximum van 65 arbeidsdagen. De aanvulling is enkel verschuldigd voor dagen tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht omwille van Corona.

De aanvullingen voor tijdelijke werkloosheid die ondernemingen reeds betalen bovenop hetgeen sectoraal is voorzien, worden evenwel aangerekend op deze aanvulling op de eindejaarspremie.

2. Collectieve arbeidsovereenkomst Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen – Tijdelijke werkloosheid “Corona”

De integrale teksten van deze overeenkomsten kan u hier vinden:

De sectorale stelsels aanvullend pensioen voorzien in wat een “solidariteitsluik” wordt genoemd. Dit voorziet een gedeeltelijke compensatie in de opbouw van de aanvullende pensioenrechten voor periodes van ziekte en tijdelijke werkloosheid om economische redenen en bedraagt 1 euro per dag. De financiering hiervan is voorzien in de bijdrage die de ondernemingen voor het aanvullend pensioen betalen. Voor het 1ste en 2de kwartaal 2020 wordt dit mechanisme ook voorzien voor de tijdelijke werkloosheid overmacht -corona via de aangelegde middelen van het solidariteitsluik van het aanvullend pensioen. Dit heeft dus geen rechtstreekse financieringsrepercussie op de ondernemingen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer