UAntwerpen, UZA en Verhaert Masters in Innovation startten het begeleidingsprogramma Medical Solutions Accelerator. Met het programma ondersteunen de drie organisaties de ontwikkeling van innovatieve medische oplossingen. Tijdens het komende najaar en verspreid over 5 dagen, krijgen 12 beginnende ondernemers van 5 teams coaching op vlak van R&D en technologie. De patiënt als eindgebruiker staat telkens centraal. Afsluiten doet het programma op 4 december met een pitchevenement.


Coachingstraject voor startende medische ondernemers

Het ultieme doel van de Medical Solutions Accelerator is innovatieve medische technologie duurzaam naar de markt brengen. Een succesvol product spitst zich toe op de behoeften en noden van de eindgebruiker, in dit geval de patiënt.  Zo’n innovatief product ontwikkelen vraagt een iteratief leerproces en adequate bijsturing. Het is net die lacune dat het kortlopende medische acceleratieprogramma van UAntwerpen, UZA en Verhaert Masters in Innovation invult.

Silvia Lenaerts, Vicerector Valorisatie bij UAntwerpen legt uit: "Medical Solutions Accelerator wil als draagmoeder optreden voor startende medische ondernemers. We bieden hen de ondersteuning aan van innovatie-experten en medische R&D inzichten van Verhaert, de technologische IP en testfaciliteiten van UAntwerpen en toegang tot hoogwaardige medische experten van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.”

Unieke mix van R&D, technologie en klinische experten

Het acceleratieprogramma brengt unieke expertise samen op het vlak van technologie en productontwikkeling in de medische sector, alsook wat betreft publieke en private financieringsbronnen en testing door patiënten. Door deze mix van expertise in de eerste ontwikkelingsfases toe te passen, wordt aan heel wat fundamentele voorwaarden voldaan om succesvol te innoveren.

“Met Medical Solutions Accelerator werken de bedrijfswereld, universiteit en gezondheidszorg hand in hand om startende ondernemingen te ondersteunen en te laten groeien tot succesvolle start-ups”, zegt Wouter Hendrickx, Business Development Manager Smart Medical bij Verhaert.

Pitchevenement op 4 december

De accelerator bestaat uit een vijfdaags programma verspreid over het najaar waarin 5 gemotiveerde teams hun product verfijnen. Op 4 december sluit het programma af met een pitchevenement. Een jury van innovatie-experten, ondernemers en investeerders maakt dan het meest beloftevolle medische business- en productconcept feestelijk bekend.