Met ingang van 1 januari 2018 wordt het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Administratie (in plaats van de VDAB) bevoegd voor de toekenning van de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden.


Bedrag van de incentive

De incentive is een eenmalige premie, betaald in twee delen:

 • € 1.250: nadat de werknemer gedurende drie maanden bij de onderneming is tewerkgesteld (betaald op het einde van de 4de maand),
 • € 3.000: nadat de werknemer gedurende twaalf maanden bij de onderneming is tewerkgesteld (betaald op het einde van de 13de maand).

Bij deeltijdse tewerkstelling

 • van minder dan 30% wordt er geen subsidie betaald,
 • tussen 30% en 80%, is de subsidie 60% van het maximum (dus € 750 en € 1800)
 • van 80% of meer, bedraagt de subsidie 100%.

Voor welke werknemers?

Er moet gelijktijdig voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

 • De werknemer is sinds 2 jaar ingeschreven bij de VDAB als niet-werkend werkzoekend (op het ogenblik van indiensttreding). Bepaalde periodes worden hiermee gelijkgesteld;
 • De werknemer is 25 jaar of ouder en jonger dan 55 jaar (op het einde van het kwartaal van indiensttreding);
 • De werknemer wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of hiermee gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien gangbaar wervingsbeleid van de onderneming);
 • De werknemer wordt tewerkgesteld in een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Aanvraag

De aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden kan alleen online aangevraagd worden door de werkgever binnen 3 maanden na indiensttreding.

Bronnen: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden (BS 12 februari 2018); www.werk.be.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

 • Antwerpen-Limburg
 • Brussel - Brabant
 • Oost- en West-Vlaanderen