Aanhangwagens, Opleggers en Koetswerken

De bedrijvengroep Aanhangers, Opleggers en Koetswerken groepeert de producenten van chassis en/of carrosserie voor grote en kleine aanhangwagens, opleggers voor normaal en uitzonderlijk transport, maar ook bus- en coachbouwers en toeleveranciers van onderdelen en technologie.

Kernactiviteiten

  • Op semestriële basis komt een comité van bedrijfsleiders samen om sociaaleconomische aspecten in het belang van de sector te bespreken en het nodige actieplan voor de komende periode op te stellen.
  • In samenwerking met het Expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie vindt op trimestriële basis een werkgroep plaats met focus op de transportregelgevingen, technische regelgeving voertuigen, homologatie, rijbewijzen, inschrijvingen voertuigen, enz. Binnen deze werkgroep worden de prioriteiten en standpunten bepaald tijdens de verschillende overlegplatformen op regionaal, federaal en internationaal gebied.
  • Agoria stond een mee aan het doopvont van de internationale associatie CLCCR (Comité de Liason de la Construction de Carrosserie et de Remorques), met vertegenwoordiging van 15 nationale associaties, en is nog steeds lid van de raad van bestuur.
  • Het technisch comité van CLCCR overlegt op semestriële basis om geconsolideerde posities in te nemen ten opzichte van de internationale instanties en over de verschillende lidstaten heen. Agoria zetelt in naam van CLCCR in diverse werkgroepen van de WP29 in Genève en van de Europese Commissie (GRSG, Working Group on General Safety Regulations), DG CLIMA, DG GROWTH, DG MOVE, werkgroepen over emissie en technische keuring van voertuigen en MWVG (Motor Vehicle Working Group (werkgroepen Kaderrichtlijn voertuigen, Massa’s en afmetingen…).

Upcoming events

Nieuws