Flux50, VITO, Agoria en VVSG nodigen u graag uit voor een interactieve sessie op 22 januari 2019. Steden en gemeenten met zeer concrete projecten rond warmteplanning en warmtenetten gaan in dialoog met aanbieders.


Steden en gemeenten spelen - als meest burgernabije bestuur - een vooraanstaande rol in de energietransitie. Warmte weegt in deze transitie sterk door. Ongeveer 85% van het huishoudelijk energieverbruik gaat naar verwarming en meer dan 90% van de huishoudens gebruikt daarvoor gas of stookolie.

Alternatieve oplossingen voor fossiele warmte die nu voorhanden zijn, vinden echter vaak moeilijk hun ingang vanwege:

 • Gemis aan een horizontale aanpak,
 • Gebrek aan kennis op vlak van technologie,
 • Gemis aan de juiste business modellen,
 • Het onbenut laten van innovatief aanbesteden,
 • Gebrek aan goede en snelle verbinding van vraag- en aanbodzijde. 

Programma

 • 9.30 – 9.40 uur: Verwelkoming en toelichting VIS Smart Energy Project Maarten Bijnens, Projectcoördinator Smart Energy Cities, Flux50
 • 9.40 - 9.50 uur: Belang van Groen warmte vanuit de technologische industrie, Pierre Martens, Business Group Leader Energy, Agoria
 • 9.50 – 10.10 uur: Toelichting van het thema "Groene warmte", Jo Neyens, beleidsmedewerker warmtenetwerken
 • 10.10 – 11.40 uur:

Pitch door 10 Vlaamse steden van hun project rond "Groene Warmte" (visie-ontwikkeling, uitrol of implementatie  (10'). De steden zijn Gent, Antwerpen & Roeselare, Mechelen & Brugge, Sint-Niklaas, WVI, Venenco, POM West-Vlaanderen, Bonheiden, Oostkamp, Leuven. Het betreft zowel projecten rond het opmaken van een groene warmtevisie als concrete projecten gelinkt aan warmtenetten of uitwisseling van warmte in residentiële  en industriële context.

 • 11.40 – 13.15 uur: Partnermatching steden-bedrijven (7'). Bedrijven ontmoeten de 10 steden volgens een vooraf bepaald schema
 • 13.15 – 13.30 uur: Conclusie

Broodjeslunch wordt voorzien tijdens de partnermatching.

Doelgroep

Bedrijven die oplossingen, producten of diensten aanbieden die steden kunnen helpen om hun "warmteprojecten" vooruit te helpen: Studiebureaus, procesbegeleiding (stakeholdermanagement, implementatie van warmteplannen en visie, consultancy), uitbating van warmtenetten, juridisch advies, technologische oplossingen (software, monitoring, sturing), … 

What's in it for you?

Tijdens deze sessie kan je:

1.  In contact komen met zeer concrete projecten rond groene warmte van de steden en gemeenten, die tijdens voorbereidende ronde tafels werden geselecteerd.

2. Zicht krijgen in hun behoeften en noden in deze materie.

Zo is er vanuit de steden een zeer concrete vraag naar een pragmatische uitrol van warmtevisie, betrokkenheid van de burgers en de industrie, matching tussen producenten als afnemers, betaalbaarheid van (digitale) technologie en de ROI ervan.

Er zijn heel veel mogelijkheden rond groene warmte en warmtenetten. Dankzij de link met de industrie en dienstverlening kunnen de lokale besturen beter inzicht verwerven in technologische mogelijkheden voor alternatieve warmteproductie, dimensionering, procesbegeleiding om productie en afname te koppelen, financieringsmodellen, juridisch kader voor innovatief en functioneel aanbesteden,… met als uiteindelijk doel een betere en doordachte realisatie van hun projecten. 

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier (ten laatste op 18 januari 2019, zodat het schema voor de partnermatching kan worden opgesteld).

Dit initiatief kadert in het VIS project Smart Energy City ondersteund door Vlaio.

Datum

dinsdag 22 januari 2019, 09:30 - 13:30

Plaats

BluePoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Organisator

Agoria 

Dit evenement is afgelopen.