Een filosofie waarin mensen een centrale plaats innemen en waardoor omstandigheden worden gecreëerd om personeel toe te laten om optimaal te functioneren binnen de organisatie om zo de hoogst mogelijke kwaliteit te produceren; dit is de missie die AW Europe tot een goed eind wil brengen. Voeg daar de klanttevredenheid en respect voor het milieu aan toe en je hebt de perfecte winnaar van een Factory of the Future Award 2019.


Motion Control sprak met de fabrikant van automatische transmissies, navigatie en infotainment voor de automotive.

Aisin AW Group

De Aisin AW Group is ontstaan uit een Japans-Amerikaanse joint venture, opgericht in 1967 (Aisin-Warner). Het is een toonaangevende fabrikant van automatische transmissies en een voorloper op het gebied van navigatiesystemen en infotainment voor de auto-industrie. Aisin AW heeft bijvoorbeeld het eerste navigatiesysteem ontworpen met een menselijke stem.

De groep heeft wereldwijd ongeveer 25.000 werknemers, verdeeld over Japan, Zuid-Korea, China, de Verenigde Staten en Europa. De Belgische takken zijn gevestigd in Eigenbrakel en Baudour.

AW Europe

AW Europe heeft zijn hoofdkantoor in Eigenbrakel en een productiesite in Baudour. De Europese tak kwam in 1990 naar België als gevolg van de delokalisatie van zijn logistiek. Oorspronkelijk richtte Eigenbrakel zich voornamelijk op onderzoek en ontwikkeling, computer- en softwareontwerp en ijkingsproeven. In 1997 werd er een fabriek gebouwd in Baudour om de activiteiten verder te kunnen ontwikkelen. Momenteel werken er ongeveer 900 mensen op de twee Belgische sites.

Activiteiten

AW Europe voert een groot aantal activiteiten uit zoals de reparatie en revisie van ongeveer 2.000 versnellingsbakken per jaar en de opslag en distributie van reserveonderdelen. De belangrijkste activiteit is de productie van 6.000 elektronische kaarten voor transmissies per dag, wat neerkomt op 1.200.000 kaarten per jaar, of 70% van het jaarlijkse volume dat een gerenommeerd automerk nodig heeft.

Andere versnellingsbakmodellen met software worden verzonden van Japan naar Europa. Gezien de tijd die nodig is om Europa over zee te bereiken, zou de software voor deze kaarten bij hun aankomst in Europa al verouderd kunnen zijn.

Daarom worden deze transmissies naar AW Europe verzonden, waar ze op een automatische transmissielijn worden geplaatst. De elektronische kaart wordt automatisch verbonden met een flashsysteem waarmee de nodige software op de kaarten wordt geschreven. De versnellingsbakken worden vervolgens naar de klant verzonden.

De Baudour-site is dus zowel een productie-eenheid, een buffervoorraad als een logistiek knooppunt dat van het grootste belang is voor de meeste automerken die in Europa worden geassembleerd.

Factory of the Future Award, een intern visitekaartje voor AW Europe

Het winnen van de Factory of the Future-prijs is het hoogtepunt van hard werken en investeren in financiële middelen en tijd. De reden waarom een bedrijf deze titel wil, kan van bedrijf tot bedrijf verschillen.

Bij AW Europe was het vooral voor intern gebruik, zoals Jacques Fils, operationeel directeur, ons vertelt: “De zeven transformaties die door Made Different worden opgesomd, maken al lang deel uit van de bedrijfscultuur van AW Europe. In dit tijdperk van Industrie 4.0 hebben we al veel van onze vaardigheden aangepast aan deze doelen. En dit op het gebied van mechanica en elektronica, evenals op het vlak van het hanteren van onderdelen en met veel aandacht voor opkomende technieken m.b.t. elektrische auto's. Daarnaast hebben we ook het TPS-systeem (implementatievorm van lean manufacturing) toegepast, dat door de jaren heen een aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij de integratie van de automatisering en digitalisering van onze productielijnen en de vaardigheden van onze mensen.

"De deelname aan dit parcours en deze wedstrijd was eerder geïnspireerd voor intern gebruik binnen de groep. We zien de prijs als een katalysator voor innovatie voor het bedrijfsleven in het algemeen. Voor ons als firma dient het als een soort visitekaartje dat we kunnen tonen aan alle bedrijven in onze groep en dat ons niveau van expertise en organisatie verduidelijkt. Het is namelijk belangrijk om een duidelijke identiteit te hebben binnen een groep die zo groot is als de onze."

 Jacques Fils, AW Europe

Daarnaast speelt natuurlijk ook de teamgeest een rol; de prijs is uiteindelijk de bekroning van het werk van ons allemaal en het is bijzonder motiverend wanneer deze inspanning wordt beloond. En ten slotte betekent onze goede reputatie dat er nog meer naar onze voorstellen wordt geluisterd op het Japanse hoofdkantoor.” 

In de aanloop naar het indienen van onze kandidatuur werden een aantal punten aangepast op basis van de bevindingen van een eerder samengesteld analyseteam. De volgende transformaties waren al grotendeels gerealiseerd:

  • World Class Manufacturing Technologies

De gebruikte producten en technieken voldoen allemaal aan deze eis om de nieuwste technologieën te gebruiken.

  • End-to-end Engineering

Rekening houden met het geheel van een waardeketen is een evidentie binnen AW Europe, waar elke stap wordt geanalyseerd op de technische, financiële en milieu-effecten.

  • Digital Factory & Human Centered Production

Meestal worden deze twee punten afzonderlijk beschouwd, maar bij AW Europe zijn het digitale en de mens sterk met elkaar verbonden omdat de digitalisering plaatsvond op basis van de verschillende beroepen die het personeel binnen het bedrijf uitoefent. Jacques Fils legt uit: “We hebben een digitaal bibliotheeksysteem gecreëerd dat alle informatie bevat dat nodig is voor de analysebehoeften van verschillende afdelingen van het bedrijf. Deze megadatabank is nog steeds in aanbouw en werd ontworpen op het principe van data warehousing.

  • Production Networking

Dit punt wordt vaak verkeerd begrepen en veroorzaakt veel terughoudendheid omdat het inhoudt dat informatie en knowhow die een bedrijf door de jaren heen heeft verworven, toegankelijk worden voor partners en leveranciers. Bij AW Europe heeft dit netwerk zich vooral gericht op partnerschappen met hogescholen en universiteiten. Zo is er net een doctoraat opgestart voor een studie in AI van het beheer van beslissingssystemen en voorbeslissingen.

  • Ecologie

Op ecologisch vlak organiseert AW Europe een permanente reflectie over onderwerpen zoals de vermindering van afval. Verder werd er energieopwekking door geothermie en zonnepanelen opgestart en wordt er ook overwogen om een windturbine te installeren.

  • Smart Production

“De voortdurende verbetering van onze productieprocessen maakt ook deel uit van ons DNA en stelt ons in staat om nieuwe klanten te werven en concurrerend te blijven binnen de groep, zelfs als deze projecten steeds meer niches blijken te zijn.”

  • Smart Business

Smart business is een synoniem voor innovatie van de bestaande productiemiddelen, maar staat ook voor het voorspellen van de trends die eraan komen. Er gebeuren veel dingen op automotive niveau: de elektrische auto wordt de toekomst en de versnellingsbakken van deze auto's moeten met zorg worden behandeld, omdat sommige onderdelen onder hoogspanning staan. Maar de energietransitie die de auto-industrie doormaakt, zal waarschijnlijk niet alleen door elektriciteit gebeuren, al is deze energiebron zeker voorlopig wereldwijd de favoriet. Zo is in Japan het onderzoek naar conventionele auto’s reeds stopgezet en vervangen door studies over elektriciteit, maar tegelijk investeren verschillende merken ook in onderzoek naar de waterstofauto. 


De maakindustrie is in volle transformatie. Maakt u van deze uitdaging een opportuniteit? Lees dit artikel en vele andere content op ons platform ManufacturingCommunity.agoria.be en komt alles te weten over de diverse bouwstenen, andere bedrijven die u reeds voorgingen en het manufacturing-ecosysteem.