Dat AI reeds vele nuttige toepassingen heeft en voordelen voor patiënten, zorgverleners en onze maatschappij staat buiten kijf. Tegelijk zijn er ook belangrijke uitdagingen die moeten worden aangepakt. Om deze te identificeren en oplossingen te zoeken komt de werkgroep AI in Healthcare opnieuw samen.


Na een korte periode van afwezigheid komt de werkgroep AI opnieuw samen. Tijdens de sessies van deze werkgroep ligt de focus op het versnellen en duurzaam opnemen van AI in het zorglandschap. Wil je hier een active rol in spelen, schrijf je dan in voor deze werkgroep die driemaandelijks zal plaatsvinden.

Deze eerste sessie vindt virtueel plaats op woensdag 30 september 2020. Het programma wordt later bekendgemaakt. Deelname is gratis maar registratie is verplicht, ook voor bedrijven die reeds deelnamen aan de vorige sessie.

Datum

woensdag 30 september 2020, 14:00 - 16:30

Plaats

Online, MS Teams

Organisator

Agoria 

Dit evenement is afgelopen.