3D Printing

De bedrijfsgroep 3D Printing is een intersectorale groep die de verschillende actoren verenigt van de waardeketen op het domein van 3D-printtechnologieën. Omdat 3D-printen een belangrijke technologie is voor de ontwikkeling van de industrie van de toekomst, willen we voor en samen met onze ondernemingen optreden als katalysator opdat ze die technologie maximaal in hun activiteiten kunnen integreren en er zo veel mogelijk voordeel uit kunnen halen.

Kernactiviteiten

  • Organisatie van een sectorcomité van bedrijfsverantwoordelijken om de standpunten van Agoria te bepalen m.b.t. de thema's in de sector. Het doel is om te lobbyen voor de ontwikkeling van deze boomende sector.
  • Business development-activiteiten die de verschillende actoren van de waardeketen de kans bieden om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen, en om hun technologische oplossingen bekendheid te geven.
  • De bedrijfsgroep Additive Manufacturing verdedigt de leden van de sector op Europees niveau via CECIMO (European Trade Association for Machine Tools, Tooling and Technologies).
  • Voor deze specifieke sector werkt Agoria nauw samen met Sirris.

Nieuws