Hyperautomatisering, interfaces met multisensoren en multitouchpoints, empowered edge computing, gedistribueerde cloud en autonome objecten: het zijn enkele trends die de komende 5 tot 10 jaar heel wat kansen zullen creëren voor de bedrijfswereld. Ook ‘democratisering van technologie' (iedereen data scientist) en 'human augmentation' zullen in de nabije toekomst voor ingrijpende veranderingen zorgen.


Dit artikel verscheen eerder op Techniline by Sirris

Elk jaar legt analysebureau Gartner strategische trends vast (Gartner Top 10 Strategic Technology Trends 2020 - 52 pag.) die mogelijks opportuniteiten kunnen creëren en die tot een disruptie in onze maatschappij of bij onze bedrijven kunnen leiden. De bedrijfsleiders moeten die technologieën beoordelen om uit te maken welke combinaties hun innovatiestrategieën kunnen sturen.

Die trends hebben een grote invloed op mensen en hun omgeving. De productievloer, kantoren en zelfs volledige steden worden intelligente ruimtes die op meerdere manieren en via meerdere zintuiglijke kanalen op elkaar inwerken om de gebruikerservaring te verbeteren. Maar dit potentieel kan ook aanleiding geven tot nieuwe vormen van cyberaanvallen.

Het is belangrijk om niet alleen na te denken over de invloed van de technologieën op plaatsen, maar ook op mensen (werknemers, klanten, hackers, enz.). Bedrijven moeten voldoende rekening houden met de zakelijke en menselijke context alvorens in innovatieve technologieën te investeren.

Technologieën ontwikkelen zich niet zomaar op zichzelf. Zo kan artificiële intelligentie (AI) worden gecombineerd met hyperautomatisering en edge computing om machines en werkplaatsen intelligent te maken. Mensen krijgen meer en meer toegang tot technologische en zakelijke expertise, via een radicaal vereenvoudigde ervaring en zonder dat er een moeilijke of dure opleiding voor nodig is.

1. Hyperautomatisering

Hyperautomatisering heeft betrekking op de toepassing van spitstechnologieën, waaronder artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML), om processen tot het uiterste te automatiseren. Het gaat ook om de verfijning van de automatisering (analyseren, ontwerpen, meten, bewaken, opnieuw beoordelen).

Hyperautomatisering impliceert een heuse combinatie van tools, waaronder RPA (Robotic Process Automatisation), iBPMS (Intelligent Business Process Management Suite), AI,… Het resulteert vaak in de creatie van een ‘digitale twin’ die het bedrijf in staat stelt om te visualiseren hoe functies, processen en prestatie-indicatoren op elkaar inwerken om waarde te creëren.

2. Multi-ervaring

De interactie met mensen is veelzijdig en omvat multisensorische interfaces zoals intelligente kleding en geavanceerde sensoren. Naast multisensoren komen ook multitouchpoints op: dit zijn geavanceerde ‘human machine interfaces’, die iedereen via zijn omgeving kan bedienen zonder dat hiervoor smartphones, touchscreens of andere interfaces nodig zijn.  

Vandaag de dag komt multi-experience van de immersie in augmented reality (AR), virtual reality (VR), mixed reality, multichannel mens-machine-interfaces en sensoren.

3. Democratisering

De toegang tot technische of commerciële expertise wordt makkelijker, zonder uitgebreide (en dure) opleiding. Deze democratisering, waarnaar vaak wordt verwezen met de term 'citizen access', focust op vier kerndomeinen: ontwikkeling van toepassingen, data en analytics, design en knowledge. Dat leidt tot de opkomst van 'citizen' of niet-hooggekwalificeerde datawetenschappers en programmeurs uit de business, die bijvoorbeeld steunen op AI-gestuurde ontwikkelingen.

4. Human augmentation

Wearables, orthesen of rechtstreeks in het lichaam ingeplante technologie maken het mogelijk om de cognitieve ervaringen en fysieke capaciteiten van personen te verbeteren, en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Er zijn vier types van 'physical augmentation': sensorische versterking (gehoor, gezicht, perceptie), versterking van de ledematen (exoskeletten, prothesen), cerebrale versterking (implantaten) en genetische versterking (somatische gentherapie).


De intelligentie-versterking ('cognitive augmentation') verbetert de capaciteit van een menselijk wezen om te denken en betere beslissingen te nemen door, bijvoorbeeld, AI- of ML-informatie te benutten, twee technologieën die zelf beslissingen kunnen nemen in plaats van de mens. Human augmentation brengt culturele, ethische, wettelijke en andere implicaties met zich mee.

5. Transparantie en traceerbaarheid

De evolutie van de technologie veroorzaakt een vertrouwenscrisis, onder meer omdat de consument zich meer bewust wordt van de manier waarop zijn gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Bedrijven zullen daarom waakzamer moeten omgaan met de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens.

AI wordt steeds vaker gebruikt om in plaats van de mens beslissingen te nemen en het publiek wacht op artificiële intelligentie die verklaarbaar, ethisch, eerlijk, open en verantwoordingsplichtig is.

6. Empowered edge

Edge computing (of randcomputing) bestaat erin informatieverwerking en contentverzameling zo dicht mogelijk lokaal bij de bron te houden om zo de benodigde bandbreedte te minimaliseren en de tijdsvertraging te verminderen. Dit behelst heel de IoT-technologie (het internet der dingen).

De technologie onderzoekt de manier waarop die voorzieningen zich ontwikkelen; tegelijk verschuift ze de kerntoepassingen en -diensten dichter naar de mensen en de apparaten die ze gebruiken.

7. Gedistribueerde cloud

De openbare clouddiensten worden gedistribueerd buiten de fysieke datacentra van de cloudprovider, maar worden steeds gecontroleerd door wie verantwoordelijk is voor de architectuur, het gebruik, de governance en de updates van de diensten.

De datacentra kunnen eender waar gevestigd zijn. Dat lost tegelijk de technische problemen op, zoals tijdsvertragingen, én de regelgevende uitdagingen gelinkt aan, bijvoorbeeld, de eigendom van de gegevens.

8. Autonome objecten (AuT)

Autonome objecten zoals drones, robots of andere voorzieningen, maken gebruik van AI om taken uit te voeren die doorgaans door de mens worden verricht. Die technologie werkt op een intelligentiespectrum dat zich uitstrekt van de semi-autonomie tot de volledige autonomie in tal van omgevingen (lucht, water, bodem,…).

Momenteel werken dergelijke autonome objecten vooral in gecontroleerde ruimtes, zoals een opslagplaats of een magazijn, maar in de toekomst zullen ze in open, publieke ruimtes evolueren. Ze zullen ook van stand-alone naar collaboratieve groepen evolueren.

9. De praktische blockchain

Momenteel is de blockchain nog niet rijp voor gebruik in de bedrijfswereld wegens een reeks technische problemen, onder meer een geringe schaalbaarheid en een slechte interoperabiliteit. Toch is de blockchain reeds in kleine, experimentele projecten te zien; tegen 2023 zou de technologie volledig schaalbaar moeten zijn.

Vandaag de dag wordt slechts een deel van de elementen van een volledige blockchain in een praktische benadering toegepast: het registeronafhankelijk maken van de individuele toepassingen en van de deelnemers, en het repliceren via een gedistribueerd netwerk om een toonaangevend register van belangrijke gebeurtenissen te creëren. Alle personen met bevoegde toegang zien dezelfde informatie, en de integratie verloopt eenvoudiger door het gebruik van één enkele gedistribueerde blockchain.

In de toekomst zal de blockchain vollediger zijn en het potentieel hebben om de economie te veranderen naarmate aanvullende technologieën, zoals AI en IoT, erin zullen zijn geïntegreerd en de machines in staat zullen zijn deel te nemen aan de uitwisselingen.

10. Veiligheid van artificiële intelligentie

Evoluerende technologieën, zoals hyperautomatisering en autonome objecten, veroorzaken kwetsbaarheden in termen van cyberveiligheid omdat ze nieuwe aanvalsgevoelige punten creëren. Heel wat problemen moeten worden aangepakt.

AI zelf kan worden gebruikt om de systemen te beschermen, maar tegelijk ook om ze aan te vallen.

Bron : https://www.gartner.com


De maakindustrie is in volle transformatie. Maakt u van deze uitdaging een opportuniteit? Lees dit artikel en vele andere content op ons platform ManufacturingCommunity.agoria.be en komt alles te weten over de diverse bouwstenen, andere bedrijven die u reeds voorgingen en het manufacturing-ecosysteem.