Belasting van Belgisch grensarbeiders die in Luxemburg werken: tolerantiedrempel van 24 dagen naar 34 dagen | Agoria

Belasting van Belgisch grensarbeiders die in Luxemburg werken: tolerantiedrempel van 24 dagen naar 34 dagen

Publié le 10/09/21 par Lucie Grootaert
Een Belgische grensarbeider die werkt in Luxemburg voor een Luxemburgse werkgever wordt in de werkstaat Luxemburg belast voor de dagen daar gewerkt.

Le reste est réservé aux membres Agoria