Agoria Vlaanderen: 'Ventilatie als sleutel om de scholen open te houden' | Agoria

Agoria Vlaanderen: 'Ventilatie als sleutel om de scholen open te houden'

Image
Publié le 31/08/21 par Guy Gommeren
Op 1 september starten zowel het basis- als het secundair onderwijs voltijds terug op, en dit zonder mondmasker. Maximaal inzetten op voltijds contactonderwijs kan alleen als scholen blijven inzetten op voldoende luchtkwaliteit die bekomen kan worden via ventilatie. Agoria Vlaanderen roept daarom scholen op om de beschikbare financiële middelen te investeren in ventilatie.

“Ventilatie blijft ook in het nieuwe schooljaar één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen in scholen. De pandemie heeft het belang van verluchten en ventileren in alle binnenruimtes definitief bovenaan de agenda gezet. Ook na de coronacrisis zullen we hierop moeten blijven inzetten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

De voorbije maanden maakte Minister Weyts bijkomend budget vrij. Er werd bovendien een verkorte uitbestedingsprocedure voorzien voor de investering in een goede ventilatie waardoor er heel snel, in tegenstelling tot de andere procedures, een aanvraag kan ingediend worden. Scholen kunnen ook meerdere aanvragen indienen: vroeger moesten die met tussenpozen verspreid worden over verschillende schooljaren, maar gelet op de pandemie staat het bevoegde agentschap AGION nu toe dat er meerdere aanvragen op hetzelfde moment ingediend worden. 

Agoria Vlaanderen roept scholen op om hier snel en maximaal gebruik van te maken. Hoe? 
Peter Demuynck (Algemeen Directeur Agoria Vlaanderen): 'Schooldirecties en leerkrachten nemen hiervoor zo snel mogelijk contact op met hun preventieadviseur. Verdere stappen vindt u in de schoolventilatiegids van Agoria, samen met een duidelijk overzicht van de verschillende technische mogelijke oplossingen op maat van de scholen. Een handige beslissingsboom helpt vervolgens om het meest geschikte systeem te kiezen. Daarnaast publiceerde Agoria in juni de ventilatiewijzer, die meer uitleg verschaft over de verschillende technologische oplossingen zoals ventilatie- en luchtzuiveringssystemen.'

Gezien de verkorte procedure ventilatie in voege is en de budgetten voorzien zijn, is het nu het moment voor de scholen om te investeren in een betere luchtkwaliteit en dit in het belang van de leerlingen, leerkrachten en de maatschappij in het algemeen. 

Cet article était-il utile ?