Verzamelen en gebruik van machinedata: maak goede afspraken | Agoria

Verzamelen en gebruik van machinedata: maak goede afspraken

Image
Publié le 07/09/21 par Beatrice Vanden Abeele
Geconnecteerde machines en hun data zijn onmisbaar geworden: zowel voor de goede werking en monitoring van de machines zelf, als om bedrijfs- en productieprocessen te optimaliseren. Niet alleen de machinebouwer zelf, maar ook diens klanten en dienstverleners (software ontwikkelaars, onderhoudsbedrijven, ...) hebben hier belang bij. Onder welke voorwaarden hebben partijen toegang tot die data en kunnen zij die vrij gebruiken?

Een en ander hangt af van welke data verzameld worden en of er specifieke wetgeving op van toepassing is, zoals bv. de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens of intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast zijn datasets vaak ook evolutief en moeilijk toe te wijzen aan een van de betrokken partijen. Het komt het er dan ook op aan duidelijke contractuele afspraken te maken met de verschillende betrokken partijen zowel voor het capteren van deze data als het toegestane gebruik.

Enkele aspecten dienen er zeker in aan bod te komen:

  • identificatie van de data die verzameld worden
  • wie verzamelt de data, voor welk doel en welke duur
  • wie heeft toegang tot die data en voor welke doeleinden
  • opslag, doorgifte en beveiligingsmaatregelen
  • waarborgen en aansprakelijkheid
  • modaliteiten bij beëindiging van de samenwerking
Wenst u hier meer over te weten? Neem dan deel aan onze infosessie 'Data in de maakindustrie: een must, maar met juridische valkuilen' op 21 september. Tijdens deze infosessie wordt het huidige wettelijke kader uiteengezet, samen met een overzicht van bruikbare contractclausules. Inschrijven kan via deze link.
Cet article était-il utile ?