Klimaatfonds Antwerpen: dien voor 15 april uw projectvoorstellen in | Agoria

Klimaatfonds Antwerpen: dien voor 15 april uw projectvoorstellen in

Publié le 06/04/21 par Peter Ansoms
De stad Antwerpen voert een sterk klimaatbeleid, waarvan de ambities zijn opgenomen in het Klimaatplan 2030. Bewoners, bedrijven en organisaties kunnen hun steentje bijdragen om de klimaatuitdagingen in Antwerpen mee aan te gaan. Daarom subsidieert de stad via het Klimaatfonds duurzame projecten die hieraan bijdragen. Projectindieners kunnen via het fonds tot 50.000 euro subsidie ontvangen. U kunt tot uiterlijk 15 april projectvoorstellen indienen.

Le reste est réservé aux membres Agoria