Oproep voor onderzoeksprojecten rond zonne-energie | Agoria

Oproep voor onderzoeksprojecten rond zonne-energie

Publié le 20/03/14

Er is een nieuwe oproep gelanceerd binnen Solar-ERA.NET, een onderzoek en innovatie stimulerend Europees programma met als doel de samenwerking tussen Europese organisaties te stimuleren rond het thema “Solar Electricity for the Implementation of the Solar Europe Industry Initiative”.

Het Solar ERA-NET richt zich zowel naar fotovoltaïsche technologieontwikkelingen als naar ontwikkelingen voor geconcentreerde thermische zonne-energie. Het programma wil bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van het Solar Europe Industry Initiative (SEII). Dit is een gemeenschappelijk initiatief vanuit de industrie, de Europese Commissie en de lidstaten, in het kader van het European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) voor groene, koolstofarme energietechnologieën.

Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 2 partners uit 2 verschillende Solar ERA-NET landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen). Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidscriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Thema's

In de huidige call neemt het IWT neemt deel aan het luik “photovoltaics” (PV) van de oproep. Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules
  • Dedicated modules for BIPV design and manufacturing
  • Grid integration and large-scale deployment of PV
  • High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells
  • Solar glass and encapsulation materials
  • Concentrator PV technology
  • Si feedstock

Le reste est réservé aux membres Agoria