Bijsturing kmo-portefeuille: meer gerichte steunverlening wordt mogelijk | Agoria

Bijsturing kmo-portefeuille: meer gerichte steunverlening wordt mogelijk

Publié le 29/03/13
Image
De kmo-portefeuille is een laagdrempelig digitaal instrument van Agentschap Ondernemen, waarbij steun wordt toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen voor opleiding en advies. Ondernemingen kunnen via een eenvoudige internetapplicatie jaarlijks tot 15.000 euro subsidies ontvangen voor opleiding, advies, technologieverkenning en advies voor internationaal ondernemen. Daarbovenop kan een onderneming tot 25.000 euro steun genieten voor strategisch advies. De steun bedraagt telkens 50%, met uitzondering van technologieverkenning waarbij de steun 75% kan bedragen.

In 2013 trekt Vlaams minister-president Kris Peeters 38 miljoen euro uit voor de kmo-portefeuille.

Met de huidige bijsturingen wordt een nieuwe pijler ‘Coaching’ toegevoegd. Coaching moet begrepen worden als een begeleidingstraject, waarbij de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte ondernemer wordt verbeterd. Met de pijler Coaching zal gericht steun worden verleend voor coachingtrajecten rond bepaalde beleidsrelevante uitdagingen binnen kmo’s.

Aanvankelijk zal enkel steun mogelijk zijn voor coachingtrajecten in het kader van bedrijfsoverdracht of coachingtrajecten aangevraagd door mogelijke groeibedrijven.

  • Bedrijven waar de bedrijfsoverdracht wordt voorbereid of waar het bedrijf recent werd overgedragen aan de nieuwe bedrijfsleiding, zullen binnen de nieuwe pijler Coaching gecoacht kunnen worden met een maximale financiële tegemoetkoming tot 10.000 euro van de Vlaamse overheid.
  • In het kader van de ondersteuning van de Gazellebedrijven zullen de groeibedrijven die internationaal willen doorgroeien tijdens dit traject gesubsidieerde begeleiding kunnen krijgen met de kmo-portefeuille. De steun in de pijler coaching bedraagt 50% met een maximale subsidie van 10.000 euro.

Het besluit van de Vlaamse regering wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna kan de Vlaamse regering

Le reste est réservé aux membres Agoria