Vernieuwd geloof in ons land | Agoria

Vernieuwd geloof in ons land

Image
Agoria
Publié le 30/09/15 par Peter Ansoms

Tienduizend nieuwe jobs in de technologische industrie, er is veel mogelijk als ons land voldoende inzet op zijn locatievoordelen. Onze economie begint nu de vruchten te plukken van de maatregelen die de regering heeft genomen om onze loonkosthandicap af te bouwen. In 2015 groeit de technologische industrie met anderhalf procent, volgend jaar versnelt de groei tot 3%. En zo kan de technologische industrie in ons land zijn naam als job- en groeimotor weer waar maken.

Ons land leeft van export. Maar het is geweten: de hoge loonkosten in eigen land prijsden onze producten uit de markt in het buitenland. En dat leidde hier tot herstructureringen en jobverlies in de industrie. Gelukkig wordt de loonkosthandicap van ons land nu afgebouwd. Daardoor worden Belgische producten stilaan weer concurrentiëler in het buitenland. We merken nu dat de exportcijfers beter worden. Ook het vertrouwen van investeerders in ons land neemt toe.

Dat blijkt ook uit een enquête die we hebben gevoerd bij onze bedrijfsleiders: 56 procent verwacht een verbetering van de concurrentiekracht van ons land en 21 procent heeft al effectieve aanwervingsplannen voor komend jaar.  Na jaren van banenverlies, kan de technologische industrie in ons land weer aan jobcreatie denken.

Tot 2020 kan die jobcreatie door de verdere afbouw van de loonkosthandicap verder versnellen. Eind 2014 bedroeg die loonkosthandicap 15,5 procent in vergelijking met onze drie buurlanden. Die handicap verhoogde eerst nog door een stijgende gezondheidsindex en kosten voor het interprofessioneel sociaal akkoord. Maar door regeringsmaatregelen als de indexsprong gecombineerd met loonsverhogingen in de buurlanden zal onze loonkosthandicap eind 2016 al gedaald zijn tot 12 procent en in de daaropvolgende jaren verder dalen. Alleen al in de technologische industrie kunnen door de regeringsmaatregelen 10.000 nieuwe banen worden gecreëerd. De golf van herstructureringen die ons land tijdens de laatste jaren heeft gekend lijkt voorbij. Indien de regering ook verdere stappen zet in dossiers als de modernisering van de wet op de concurrentiekracht van ’96 en de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, is een nog grotere jobgroei mogelijk.

Op 7 oktober blazen de bonden verzamelen voor een nieuwe betoging tegen de regering. Gaan betogen tegen nieuwe jobs is onverantwoord. Onze locatievoordelen, de redenen waarvoor investeerders voor ons land kiezen, verbeteren. Als we nu allemaal samenwerken, is een grotere jobgroei in de komende jaren mogelijk.

 

Marc LAMBOTTE
CEO Agoria

Cet article était-il utile ?