PVB – Proces-Verbaal van Benaming | Agoria

PVB – Proces-Verbaal van Benaming

Publié le 17/09/13 par Sébastien Paternotte

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, paragraaf 1, punt 4 e), van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 (technische voorschriften van toepassing op voertuigen), moet het materieel erkend als zijnde van speciale constructie, vrij van prototype- en technische controles, deze erkenning verkrijgen van het Ministerie van Mobiliteit en Vervoer van de bevoegde overheid of zijn vertegenwoordiger.

Voertuigen van speciale constructie (bv. graafmachines, oogstmachines, compressoren, enz.) moeten de procedure van Proces-Verbaal van Benaming (PVB) volgen dat bepaalt in welke categorie (landbouwmaterieel of werktuigaanhangwagen) deze voertuigen achteraf moeten worden ingeschreven.

Opgelet : Met de komst van de verordening (EU) 167/2013, is er een regelgeving ontstaan die de nationale regelgeving (K.B. 15.03.1968) komt te overstijgen en waardoor de toepassing van de nationale regelgeving met betrekking tot het PVB gedeeltelijk wordt gewijzigd. Concreet betekent dit dat een aanzienlijk aantal voertuigen die vroeger werden erkend als voertuigen van speciale constructie (PVB), in de toekomst niet meer als P.V.B. kunnen erkend worden, maar veelal onder de regelgeving (EU) 167/2013 zullen vallen (bv. getrokken machines).

PVB : Aanvraagprocedure en formulieren

Aanvragen moeten worden gericht aan de bevoegde autoriteit van de betrokken regio.

 • MOW 
  MOW maakt een klein onderscheid in de aanvraagprocedure voor een serie of voor individuele voertuigen.
  Aanvraagformulieren voor een serie Missing élément de média. of voor individuele 
  voertuigen moeten worden ingevuld en naar de
   homologatiedienst van MOW worden gestuurd.
 • SPW
  Voor de aanvraagen (PVB) bij SPW voor goedkeuring van "trage voertuigen of landbouwaanhangwagens" moet het aanvraagformulier Missing élément de média. worden ingevuld. De procedure is opgenomen in het aanvraagformulier.

Le reste est réservé aux membres Agoria