Werkbonus: grensbedragen (update) | Agoria
Image
Published on 28/09/21 by Elke De Coninck
Ingevolge de registratie op 7 september 2021 van de CAO nr. 43/15 (gesloten op 15 juli in het kader van het Interprofessioneel sociaal akkoord) en het retroactief in werking treden van de aangepaste CAO nr. 43, wijzigt het gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) vanaf 1 september 2021 met een aanpassing van de loongrenzen voor de werkbonus als gevolg.

Hieronder vindt u de aangepaste bedragen vanaf 1 september 2021.

Bedienden (*)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 1.707,98
> 1.707,98 en ≤ 2.664,08
2.664,08

209,77
209,77 - ( 0,2194 x (S - 1.707,98))
0,00

Arbeiders (**)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 1.707,98
1.707,98 en ≤ 2.664,08
2.664,08

226,55
226,55 - (0,2370 x (S - 1.707,98))
0,00

(*) Onder 'Bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder 'Arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

Bron: Tussentijdse instructies RSZ (20/09/2021)

Was this article useful?