Ontwerp een AI-toepassing voor een maatschappelijke uitdaging | Agoria

Ontwerp een AI-toepassing voor een maatschappelijke uitdaging

Image
Published on 24/09/21 by Ferdinand Casier
In het kader van het project amai! lanceren het Kenniscentrum Data en Maatschappij en Scivil, Vlaams kenniscentrum voor citizen science, een oproep voor subsidieaanvragen. De oproep richt zich op projectvoorstellen die door middel van artificiële intelligentie (AI) een oplossing uitwerken voor één van een aantal vooraf vastgelegde maatschappelijk relevante concepten.

Het amai!-project wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid, en werk.

Voor elk thema wordt een slimme AI-oplossing ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Die citizenscience-aanpak is belangrijk, want het doel is om het brede publiek te informeren over AI en om hen te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen.

Het project verloopt in vier fases

Raadpleeg hier alle praktische details.
Was this article useful?