Agoria: “Twee maten en gewichten rond mondmaskers, ook vaccinatiegraad per bedrijf en soepele tijdelijke werkloosheid nodig" | Agoria

Agoria: “Twee maten en gewichten rond mondmaskers, ook vaccinatiegraad per bedrijf en soepele tijdelijke werkloosheid nodig"

Image
Published on 17/09/21 by Bart Steukers
Agoria vindt de beslissingen van het Overlegcomité duidelijk, maar wijst erop dat er voldoende aandacht moet zijn voor de gezondheidsmaatregelen in de werkomgeving van de mensen.

Het spanningsveld tussen de veiligheidsmaatregelen in het privéleven en die in de werkomgeving is nu immers sterk vergroot. In bijvoorbeeld de horeca verdwijnen de maatregelen rond afstand houden en mondmaskers, maar in de ondernemingen blijven die nog steeds van toepassing. Het draagvlak verkleint en het wordt moeilijker voor de werknemers om dit te begrijpen en bijgevolg toe te passen. Het wordt ook moeilijker voor het management om dit te doen naleven op de bedrijfsvloer, stelt Agoria.

Laat het duidelijk zijn, Agoria wil dat het werk in veilige omstandigheden gebeurt. Maar tegelijk moeten de maatregelen proportioneel zijn met de risico’s. Dit betekent dat een 'one fits all'-regel niet altijd de juiste weg is. Daarom ook heeft Agoria onlangs gepleit voor het ter beschikking stellen van de vaccinatiegraad per onderneming, met volledig respect voor de anonimiteit, zodat elke onderneming haar veiligheidsbeleid erop kan afstemmen.

Soepele toepassing tijdelijke werkloosheid 

Daarnaast is het zo dat er nog een pak ondernemingen zijn die de zware gevolgen van de corona-epidemie nog niet hebben verteerd en nog nood hebben aan een soepele toepassing van de tijdelijke werkloosheid om de brug te kunnen maken naar een herstel. Het huidige regime loopt op het einde van deze maand af. De regering heeft maanden geleden reeds aangekondigd een nieuw regime te zullen voorzien voor de toekomst. Agoria heeft op 14 september al laten weten dat het intussen te laat was voor een nieuwe eenvoudige procedure op zo’n korte termijn en gepleit voor een verlenging van de bestaande tot het einde van het jaar. Maar vandaag heeft de regering deze knoop nog steeds niet doorgehakt en weten de ondernemingen nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Tot slot is Agoria tevreden dat de premier sterk de nadruk legde op goede ventilatie. Agoria maakte zelf een Schoolventilatiegids om schooldirecties en inrichtende machten een duidelijk overzicht te bieden van de mogelijkheden van elk ventilatiesysteem, inclusief een begeleidende beslissingsboom om het passende systeem te kiezen.

Was this article useful?