Veiligheid van machines: reeks technische rapporten over ISO-veiligheidsnormen | Agoria

Veiligheid van machines: reeks technische rapporten over ISO-veiligheidsnormen

Image
Published on 30/09/21 by Stephan Belaen
CEN heeft een reeks ISO Technische rapporten rond algemene machineveiligheid gepubliceerd. We lijsten ze even voor u op.

CEN ISO/TR 22100-1:2021

Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards

ISO/TR 22100-1 biedt de ontwerper/fabrikant van machines en aanverwante componenten hulp bij de vraag hoe het systeem van bestaande type-A, type-B en type-C veiligheidsnormen voor machines moet worden toegepast om een machine zodanig te ontwerpen dat een aanvaardbaar risiconiveau wordt bereikt door adequate risicobeperking. In dit document worden de algemene beginselen van ISO 12100 uitgelegd en wordt uitgelegd hoe deze type-A norm wordt gebruikt voor praktische gevallen in combinatie met type-B en type-C machineveiligheidsnormen. Voor degenen die het verschil begrijpen tussen type-A, type-B en type-C normen, en welke normen ze moeten gebruiken bij het ontwerpen en fabriceren van machines, voegt CEN ISO/TR 22100-1:2017 wellicht niet veel toe aan hun kennis.

Op het CEN-programma staat ook nog de eventuele publicatie van het volgende Technisch rapport:

ISO/TR 22100-1:2021

Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 5: Implications of artificial intelligence machine learning

ISO/TR 22100-5 behandelt aspecten van hoe artificiële intelligentie (AI), machinaal leren, de veiligheid van machines en machinesystemen kan beïnvloeden. Dit document beschrijft hoe gevaren die in verband worden gebracht met toepassingen van AI of machinaal leren in machines of machinesystemen, en die zijn ontworpen om binnen specifieke grenzen te werken, kunnen worden overwogen in het risicobeoordelingsproces. Dit document heeft beperkingen, want het is niet van toepassing op machines of machinesystemen met AI-toepassingen, machinaal leren, die zijn ontworpen om buiten de gespecificeerde grenzen te werken, wat kan resulteren in onvoorspelbare effecten. Dit document gaat ook niet in op veiligheidssystemen met AI, bijvoorbeeld veiligheidsgerelateerde sensoren en andere veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen. ISO/TR 22100-5 is van bijzonder belang in het kader van de huidige herziening van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

In dezelfde reeks verscheen vorig jaar:

CEN ISO/TR 22100-4:2020

Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 4: Guidance to machinery manufacturers for consideration of related IT-security (cyber security) aspects

CEN ISO/TR 22100 geeft machinefabrikanten richtlijnen over mogelijke beveiligingsaspecten in verband met de veiligheid van machines wanneer een machine in gebruik wordt genomen of voor het eerst op de markt wordt gebracht. Het document biedt essentiële informatie voor het identificeren en aanpakken van IT-beveiligingsrisico's die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van machines. Dit document biedt enkel richtlijnen, maar geen gedetailleerde specificaties over hoe IT-beveiligingsaspecten die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van machines, aangepakt moeten worden. Dit document gaat ook niet in op het omzeilen of omzeilen van risicobeperkende maatregelen door fysieke manipulatie.

Voor meer inlichtingen contacteer stephan.belaen@agoria.be.

Was this article useful?