Artificial Intelligence in Business & Industry: van postgraduaat naar master-na-master | Agoria

Artificial Intelligence in Business & Industry: van postgraduaat naar master-na-master

Image
Published on 13/09/21 by Ferdinand Casier
Deze week start op Campus Kortrijk een nieuw interdisciplinair postgraduaat. Het is een initiatief waar vier faculteiten van KU Leuven en evenveel campussen bij betrokken zijn. Het postgraduaat is niet alleen een opleiding op zich maar fungeert ook als opstap naar een gelijknamige Master-na-master die in 2022-2023 op Campus Brugge gelanceerd wordt. Programmadirecteur prof. Joost Vennekens en prof. Lieven De Lathauwer, AI-coördinator op Campus Kulak Kortrijk, geven uitleg.

Belang van eigen AI-expertise en levenslang leren

De voorbije decennia is de aandacht verschoven van ‘digital first’ over ‘mobile first’ naar ‘AI first’. Daarbij komt naast de VS ook China almaar sterker opzetten. De Volksrepubliek heeft een stappenplan klaar om tegen 2030 wereldleider te zijn: eerst de achterstand inlopen, over vijf jaar toonaangevend zijn op enkele AI-terreinen en over tien jaar in het hele AI-veld vooroplopen. “Het zou verkeerd zijn te denken dat we de technologie uit de VS of China maar moeten aankopen om daarna in Europa uit te rollen”, meent prof. Vennekens. “De AI die wij nodig hebben, krijg je alleen als je die van de grond zelf ontwikkelt en bouwt”.

Ook de Vlaamse overheid laat zich niet onbetuigd. In 2019 werden Flanders AI Research en Flanders AI Academy opgericht. Tot 2024 kunnen de hoger onderwijsinstellingen in West-Vlaanderen rekenen op steun om gespecialiseerde opleidingen in te richten die aansluiten bij technologische speerpunten. Dit maakt dat de nieuwe programma’s over AI een opstartfinanciering ontvangen om levenslang leren in de provincie een boost te geven.

Dit programma sluit nauw aan bij onze missie om de toekomst duurzaam vorm te geven door middel van technologie, bij ons project "Be The Change" om maximaal in te spelen op de evoluties op de arbeidsmarkt en ten slotte bij onze ambitie om van Vlaanderen een Europese topregio te maken.
Peter Demuynck, Agoria Vlaanderen

 

Pijlers

“Het nieuwe postgraduaat steunt op drie pijlers”, legt prof. De Lathauwer uit. “Dat zijn technologie, business en industrie. Dit verklaart meteen de samenwerking tussen de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (industrieel ingenieur), de Faculteit Ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur), de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. De ingenieursfaculteiten staan in voor de technologische basis in de cursussen ‘Fundamentals of AI’, ‘Machine Learning and Inductive Inference’ en ‘Artificial Neural Networks and Deep Learning’. De expertise die in dat verband in Leuven is opgebouwd, komt ons goed van pas. In Leuven loopt al sinds 1988 een Master in AI, een van de eerste programma’s op dit gebied dat jaarlijks meer dan 300 studenten van over de hele wereld aantrekt. Vorig jaar werd de expertise die binnen de universiteit is opgebouwd, erkend door de oprichting van een KU Leuven Instituut, één van de eerste in zijn soort”.

“Onder de pijler ‘AI & Business’ ressorteert de cursus ‘Business Analytics’. Die wordt verzorgd door docenten uit de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen”, vervolgt prof. Vennekens. “De industriële aspecten komen aan bod in ‘Computer Vision & NLP’ met o.a. inbreng vanuit de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (Campus De Nayer). Dit samenspel van expertisedomeinen en de bijbehorende docenten, maakt dat we kunnen uitpakken met een sterk programma: stevig wetenschappelijk en technologisch onderbouwd, maar tegelijk ook resoluut toepassings- en praktijkgericht. AI zal de volgende jaren almaar meer doordringen in onderwijs, gezondheidszorg, intelligent manufacturing, beeld- en spraakherkenning, enz.”

Ethiek

In de MaNaMa of Master-na-master, komt er nog een vierde pijler bij: ‘AI & Society’ met daarin aandacht voor de legale aspecten, cognitieve wetenschap en ethiek. “Het is duidelijk dat Europa moet inzetten op een verantwoorde AI”, vindt prof. De Lathauwer. “Aan de ene kant moet AI voldoen aan de bestaande wetten en regelgeving. Aan de andere kant moet de EU in nieuwe wetgeving voorzien voor toepassingen die er nog aankomen. Anders komen we terecht in Amerikaanse toestanden waar sommige staten een verbod uitgevaardigd hebben op gezichtsherkenning in publieke ruimtes. In andere zijn dan weer surveillantierobots op straat uit den boze. Parallel met de juridische zijn er de ethische implicaties. De Digital Service Act die de Europese Commissie in december vorig jaar goedkeurde betekent al een hele stap vooruit. Daarin wordt o.m. de disproportionele macht van enkele grote technologiebedrijven aan banden gelegd”.

Werkveld

Een bijzondere troef van het nieuwe postgraduaat en bij uitbreiding ook de MaNaMa is de samenwerking met de bedrijven die in de sector actief zijn. Bij de partners zien we belangrijke spelers zoals Barco, Vandewiele, Renson, Cronos en Van Marcke. “De samenwerking gaat verder dan stages of masterproeven”, zegt prof. Vennekens. “Experten uit die bedrijven verzorgen ook modules zoals ‘AI in Practice’ en ‘ Realization of AI’ in het nieuwe programma. Ook in het onderzoek verwachten we een sterke impuls vanuit die hoek”. 

Perspectieven

Over hun professionele toekomst hoeven de afgestudeerden zich geen zorgen te maken. “De wereldwijde AI-race maakt dat er nu en de volgende jaren beduidend meer vraag naar AI-expertise zal zijn dan er aanbod beschikbaar is. Bedrijven verdringen zich nu al om AI-talent aan te trekken. Naarmate machinaal redeneren en machinaal leren - de belangrijkste taken van AI - een vaste plaats krijgen in alle sectoren van het economische en sociale leven, zal de vraag enkel toenemen”.

 

Postgraduate Certificate Artificial Intelligence in Business and Industry

Dit nieuwe postgraduaat over AI in Business and Industry is bedoeld om ingenieurs, computerwetenschappers of andere professionals de kans te geven zich te specialiseren in artificiële intelligentie. In één jaar verwerven deelnemers een degelijke academische basiskennis van AI, evenals inzicht in de domeinen van beeld- en spraakherkenning en ruimere bedrijfsaspecten van AI.

Locatie: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Wanneer: Van 21 september 2021 tot 28 juni 2022 - Les op dinsdagnamiddag en -avond
Meer info: www.puc.kuleuven.be of benedicte.seynhaeve@kuleuven.be
Contactpersoon: Lieven De Lathauwer (academisch coördinator) lieven.delathauwer@kuleuven.be
Was this article useful?