Belasting van Belgisch grensarbeiders die in Luxemburg werken: tolerantiedrempel van 24 dagen naar 34 dagen | Agoria

Belasting van Belgisch grensarbeiders die in Luxemburg werken: tolerantiedrempel van 24 dagen naar 34 dagen

Image
Published on 10/09/21 by Lucie Grootaert
Een Belgische grensarbeider die werkt in Luxemburg voor een Luxemburgse werkgever wordt in de werkstaat Luxemburg belast voor de dagen daar gewerkt.

De werknemer moeten kunnen aantonen dat hij fysiek in Luxemburg werkt om daar belastbaar te zijn. 
Indien de grensarbeider in België werkt (bv. thuiswerken) of in een derde land  voor een professionele reis, zal deze werkdag belastbaar worden in België.

België en Luxemburg hebben op 16 maart 2015 in onderling overleg een regeling getroffen met betrekking tot de toepassing van artikel 15 van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg.

Er werd vanaf inkomstenjaar 2015 een tolerantieregel ingevoerd waarbij de grensarbeider zijn activiteit tot 24 dagen per kalenderjaar buiten de gewoonlijke werkstaat mag uitoefenen en toch in deze werkstaat belastbaar blijft. 
Wij verwijzen hierbij ook naar ons eerder verschenen artikel van 16/02/2015 m.b.t. de tolerantiedrempel van 24 dagen.

De realiteit is echter dat steeds meer werknemers van thuis uit werken of ze werken in een 3de land voor meetings, conferenties enz. De vooropgestelde 24 dagen worden vaak overschreden waardoor deze werkdagen in België zouden moeten belast worden. Dit brengt meer administratieve lasten met zich mee alsook belastbaarheid in verschillende staten voor vele grensarbeiders.

Om deze reden werd beslist om vanaf inkomstenjaar 2022 de tolerantieregel uit te breiden tot 34 dagen per kalenderjaar. Deze uitbreiding van de tolerantieregel geldt in de twee richtingen: het geldt dus ook voor een Luxemburgse grensarbeider die werkt voor een Belgische werkgever in België.

Was this article useful?