Dominique Demonté (Agoria): 'Defensie mag Europese boot niet missen' | Agoria

Dominique Demonté (Agoria): 'Defensie mag Europese boot niet missen'

Image
Published on 02/09/21 by Georges Heeren
"De uitgestoken hand van de Europese Investeringsbank (EIB) rond de financiering van de Belgische veiligheids- en defensie-uitgaven moeten we snel aannemen. De sector staat klaar om ook op deze manier de relance te ondersteunen.” Dat zegt Dominique Demonté, directeur Context van Agoria over het aanbod van Kris Peeters in De Tijd van 2 september. Peeters is als vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank verantwoordelijk voor de investeringen in veiligheid en defensie, waarvoor in meerjarenplannen in miljardenbudgetten wordt voorzien.

“De actie van de EIB past volledig binnen de visie 'Samen voor een veiligere wereld' die de veiligheids- en defensie-industrie in de zomer van 2020 uittekende”, zegt Dominique Demonté. Hij ondersteunt daarom de vraag van de EIB om samen met de federale ministers van Defensie en Financiën te bekijken hoe de EIB een rol kan spelen in de financiering van de Belgische veiligheids- en defensie-uitgaven. Dominique Demonté beklemtoont daarbij dat ook de regionale regeringen betrokken moeten worden. 

Dominique Demonté: “De coronacrisis bracht en brengt bijkomende onzekerheden, met onder andere de verwachting van een langdurige economische crisis, een daling van de vraag (vooral op de exportmarkt), het verlies van industriële capaciteit, toenemende concurrentie en verlies in competitieve slagkracht. In deze crisis zijn economische herstelmaatregelen noodzakelijk, zowel op Europees als op Belgisch vlak. De uitgestoken hand van de EIB moet daarom ook de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven versterken. Die zogenaamde ‘triple helix’ kan de innovatie in de sector alleen maar verhogen.”

De veiligheids- en defensie-industrie kan bijvoorbeeld via duale toepassingen – civiel-militair - gefinancierd door de EIB, het herstel en de transformatie van onze industrie en economie ondersteunen. Onze buurlanden betrokken in hun relanceplannen niet alleen hun veiligheids-en defensie-industrie, maar zien deze sector een belangrijke rol als voortrekker. België zou dit ook nog meer kunnen doen. We mogen de Europese boot niet missen. Het aanbod van de EIB kan dan ook niet onbeantwoord blijven.”

De veiligheids- en defensie-industrie in België is een brede en hoogtechnologische sector met producten voor zowel civiel als militair gebruik en telt 66 bedrijven waaronder meer dan 60 procent kmo’s. De sector is volgens Agoria goed voor 15.000 werknemers en gemiddeld 4,3 miljard euro jaarlijkse omzet.

 

Dominique Demonté stelt dat de middelen en de kennis van Europa alvast voor vier elementen een verschil kunnen maken. Ten eerste doelt hij op een Nationaal Veiligheidsplan inclusief een meerjarig investeringsplan, in lijn met de veiligheidsbehoeften en ambities van het land en met minimaal het behoud van het huidig investeringsplan voor Defensie. Daarnaast denkt hij aan de deelname aan de grote Europese ontwikkelingsprojecten inzake defensie. Ook een ambitieus plan voor onderzoek en ontwikkeling voor veiligheid en defensie moet op de agenda staan, in echt partnerschap tussen overheid, de onderzoeksinstellingen en de industrie. En tot slot wil de sector ook meewerken aan een duidelijk en op Europees vlak uniform regelgevend kader om de sector te helpen zowel voor de Belgische markt als bij de export.

“In een wereld waar de veiligheidssituatie meer en meer labiel en onzeker is, zijn de strijdkrachten en ordehandhavingsdiensten hoekstenen om de veiligheid van onze burger en aldus het voortbestaan van onze maatschappij te verzekeren. Onze veiligheids- en defensie-industrie levert voortdurend innoverende oplossingen om tegemoet te komen aan de noden van onze veiligheidsdiensten en de veiligheidsbehoeften van onze burgers”, besluit Dominique Demonté.

Was this article useful?