4 years and counting: wat bedrijven leerden uit het Lerend Netwerk Circular Economy Connect (1) | Agoria

4 years and counting: wat bedrijven leerden uit het Lerend Netwerk Circular Economy Connect (1)

Image
CE
Published on 13/08/21 by Dries Vanneste
Ons lerend netwerk Circular Economy Connect heeft recent 4 kaarsen uitgeblazen. Tijd om even de balans op te maken van wat wijzelf en de deelnemende bedrijven, grote bedrijven en kmo’s, opgestoken hebben. Wat is onze aanpak? Hoe ervaren de deelnemers de bijeenkomsten? Wat zijn de belangrijkste inzichten na 4 jaar? In deze eerste van twee blogteksten geven we meer inzicht in onze aanpak en de ervaring van de deelnemers.

Elke onderneming in de technologische sector, los van grootte of activiteit, kan voordeel halen uit een circulaire aanpak. Maar ondanks de recente hype, zijn er geen pasklare antwoorden te vinden voor hoe u als onderneming daadwerkelijk met circulaire economie aan de slag kan. Onze ervaring leert dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede én mindere ervaringen. Daarom lanceerden Agoria & Sirris reeds in 2016 het lerend netwerk Circular Economy Connect. 

In 2016 telde de groep 8 gemotiveerde voorlopende bedrijven. Ondertussen zijn we 22 sessies verder en organiseren we twee volwaardige lerende netwerken met een exclusieve groep van meer dan 30 bedrijven. Het merendeel van de bedrijven die van in het begin deelnemen zijn nog steeds actief en maken nu deel uit van het frontrunners lerend netwerk ‘Circular Economy Connect Advanced’. Daarnaast lanceerden we vorig jaar ook Circular Economy Connect Inspire voor bedrijven die hun eerste circulaire projecten hebben opgezet of aan het opzetten zijn. 

Hoe zien wij een lerend netwerk?

In het lerend netwerk komt een vaste en exclusieve groep van voorlopende bedrijven gedurende een periode van één jaar 5 keer samen.  Het lerend netwerk mikt op het leren van elkaar over hoe circulaire projecten kunnen gerealiseerd worden in een bedrijfscontext.  De focus ligt op het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede praktijken. De onderwerpen die we belichten zijn de uitdagingen die de bedrijven zelf aanreiken. Het lerend netwerk laat bedrijven toe om kennis te maken met circulaire economie, te identificeren waar circulaire opportuniteiten liggen en kleinschalig te experimenteren om zonder groot risico uit te zoeken wat wel en niet werkt. Er zijn in de afgelopen 4 jaar meer dan 40 experten uit binnen en buitenland die bijdragen geleverd hebben. Meer dan 30 praktijk cases – telkens met een specifieke insteek-  zijn de revue gepasseerd.

Praktisch organiseren we de sessies bij voorkeur bij de deelnemende bedrijven of bedrijven die een inspirerende case kunnen voorstellen. Dit laat de gastbedrijven toe om hun circulaire projecten in de verf te zetten en ook intern verder draagvlak te creëren. Het bedrijfsbezoek na elke sessie is de ideale netwerkgelegenheid. We moedigen de deelnemers ook aan om elkaar te blijven contacteren tussen de sessies door. Het is immers altijd nuttig om een klankbord te hebben buiten het eigen bedrijf. 

De belangrijkste leerlessen van elke sessie & de presentaties zijn verzameld op een digitaal platform dat enkel toegankelijk is voor de deelnemers van het netwerk. Het frontrunners lerend netwerk CE Connect Advance evolueert naar een zogenaamd ‘co-creatief lerend netwerk’. Hier zoeken deelnemers meer in de diepte naar oplossingen voor specifieke uitdagingen of terugkerende barrières. Deelnemers werken in kleine groepjes rond specifieke sub-thema’s onder begeleiding van experten. Het netwerk transformeert tot een exclusieve community waar kennis wordt opgebouwd en initiatieven gezamenlijk worden opgezet. De focus ligt op het realiseren van structurele omzet met circulaire producten en diensten (‘from learning to earning’). 

Wat melden de deelnemers over de waarde van de lerende netwerken? 

Kmo's worstelen dikwijls met de keuze waar ze hun beperkte tijd en middelen het best op inzetten. Via het lerend netwerk kunnen ze snel leren van wat andere bedrijven hebben geprobeerd, wat wel en wat niet goed werkt. Het helpt als u weet waar u precies op moet letten. Dat is net de sterkte van zo’n lerend netwerk. Het legt de belangrijkste randvoorwaarden snel bloot (productontwerp en productkwaliteit, dienstverlening, relatie met de klant, kennis van specifieke klantensegmenten, waardevolle samenwerkingen,…). Door de voorbeelden en leerlessen van andere bedrijven op deze onderwerpen, komen de prioritaire werkpunten maar ook de sterke punten voor uw bedrijf in het vizier. Met deze bagage kan u snel en met meer zekerheid op succes concrete vervolgstappen zetten. 

“In ons bedrijf lopen verschillende circulaire projecten die als losse initiatieven gestart zijn. Het lerend netwerk CE Connect is voor ons een hulp om voeling te krijgen met de goede praktijken die ook wij kunnen benutten. De getuigenissen van andere bedrijven en van de inbreng van experten geeft ons zelfvertrouwen dat we op de goede weg zijn. Het is verrassend hoeveel je kan leren ook van bedrijven uit compleet andere sectoren.“ 

Karl Huylebroeck - President & CEO Roltex

Voor veel (eerder grotere) bedrijven is het een uitdaging om het circulaire denken en de aanpak met al zijn facetten (productontwerp, verdienmodel, samenwerking in de keten, financiering, ….) door de juiste personen en rollen in organisatie te laten oppikken.  In grotere organisaties is het een uitdaging om de circulaire strategische bedrijfsambities te koppelen met de circulaire proefprojecten die worden uitgevoerd op de werkvloer. Het middelmanagement is dan ook aangestuurd op basis van lineaire KPI’s die niet noodzakelijk de circulaire doelen vooruithelpen. 

 “Het lerend netwerk CE Connect is voor ons een goede mix van theorie en praktijk. Experten belichten de verschillende aspecten van de circulaire economie en getuigenissen van uiteenlopende bedrijven toetsen dit aan de praktijk en tonen hoe concrete uitdagingen aangepakt kunnen worden. Bovendien brachten we via het lerend netwerk ons circulair ecosysteem in kaart en konden we zo circulaire opportuniteiten identificeren.” 

Kris Van Bosstraeten, Project Manager Design Process, Atlas Copco Portable Air Division

Grotere bedrijven kunnen vaak ook leren van kleinere bedrijven. Snellere beslissingsprocessen die sneller leerlessen opleveren is een voordeel voor kleinere bedrijven. Ze kunnen dus inzichten verwerven waar grote ondernemingen soms bijzonder veel tijd voor nodig hebben. Anderzijds zijn de gestructureerde aanpak, methodes, analyses en tools die grotere organisaties gebruiken dikwijls ook zinvol om door KMO’s te (soms in vereenvoudigde vorm) te benutten. 

In de meeste gevallen vormt het lerend netwerk een ondersteunend neventraject van de lopende bedrijfsprojecten. De feedback van bedrijven geeft aan dat het lerend netwerk naast concrete aanknopingspunten en inzichten ook een soort morele steun biedt. 

Het jaarlijkse instapmoment is aangebroken 

Interesse en goesting om deel uit te maken van deze exclusieve groep van voorlopende bedrijven? Neem contact met ons op en we plannen een intake gesprek om uw uitdagingen en concrete verwachtingen te bespreken. We zijn ervan overtuigd dat we het komende jaar heel wat doorbraken in het circulaire landschap zullen optekenen. Zorg ervoor dat één ervan bij u is. The time is now!

Weet u niet zeker of op dit ogenblik een lerend netwerk wel het formaat is dat best past bij uw organisatie ? Geen nood, er is zeker een format dat wel aansluit bij uw noden. We overlopen graag met u de mogelijkheden uit het aanbod van Sirris en Agoria, of andere partnerorganisaties en we zoeken samen uit hoe u het snelst concrete vooruitgang kunt boeken.

Was this article useful?