Impact noodweer op betaling btw | Agoria

Impact noodweer op betaling btw

Image
Published on 20/07/21 by Tom De Wit
Een belangrijke mededeling van de FOD Financiën met betrekking tot de betaling van de btw die voortvloeit uit de btw-aangifte van juni 2021 of het 2de kwartaal 2021.

De betaling van de btw die voortvloeit uit de btw-aangifte van juni 2021 of het 2de kwartaal 2021 moet uiterlijk op 20 juli 2021 gebeuren. Er worden automatisch nalatigheidsintresten (0,33 % per maand vertraging) aangerekend indien op dat moment niet het volledige verschuldigde bedrag aan btw is betaald.

Momenteel is het technisch niet mogelijk om deze automatische aanrekening op te heffen. Individueel zullen we uiteraard wel rekening houden met de situatie van mensen die door de overstromingen getroffen zijn. Zij, of hun gevolmachtigden, kunnen achteraf vrijstelling van nalatigheidsintresten vragen bij de bevoegde adviseur-generaal Inning en Invordering, die hun vraag met inschikkelijkheid zal beoordelen.

Bron: FOD Financiën

Was this article useful?