CEN-normen ter evaluatie tegen 20 november 2021 | Agoria

CEN-normen ter evaluatie tegen 20 november 2021

Image
Published on 29/07/21 by Dirk De Moor
Om de vijf jaar wordt nagegaan of de Europese normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Bekijk hier welke normen momenteel aan evaluatie toe zijn. Deze systematische evaluatie is een uitgelezen moment om eventuele wijzigingen aan normen voor te stellen.

Vijfjaarlijks worden de Europese normen onder de loep genomen om na te gaan of ze nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een van deze normen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Wenst u wijzigingen aan de norm, dan is de systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Het toepassingsdomein van de norm kan u vinden via deze link.

Voor onderstaande CEN normen van commissies onder het beheer van Sirris-Agoria wordt tegen 20/11/2021 een Belgisch standpunt verwacht:

Reference

Title

CEN/TC 62 Independent gas-fired space heaters

EN 14829:2007

Independent gas-fired flueless space heaters for nominal heat input not exceeding 6 kW

CEN/TC 69 Industrial valves

EN 12760:2016

Industrial valves - Socket welding ends for steel valves

CEN/TC 127 Fire safety in buildings

EN 13501-4:2016

Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems

EN 13501-5:2016

Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests

EN 1366-12:2014+A1:2019

Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork

EN 1366-1:2014+A1:2020

Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ventilation ducts

EN 16733:2016

Reaction to fire tests for building products - Determination of a building product's propensity to undergo continuous smouldering

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

EN 754-7:2016

Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form

EN 754-8:2016

Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form

EN 755-1:2016

Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

EN 755-7:2016

Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form

EN 755-8:2016

Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form

EN 755-9:2016

Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 9: Profiles, tolerances on dimensions and form

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

EN 13348:2016

Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum

EN 13349:2002

Copper and copper alloys - Pre-insulated copper tubes with solid covering

EN 14436:2004

Copper and copper alloys - Electrolytically tinned strip

CEN/TC 147 Cranes - Safety

EN 14502-1:2010

Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 1: Suspended baskets

EN 14502-2:2005+A1:2008

Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 2: Elevating control stations

CEN/TC 153 Machinery intended for use with foodstuffs and feed

EN 12042:2014+A1:2020

Food processing machinery - Automatic dough dividers - Safety and hygiene requirements

EN 15774:2010

Food processing machinery - Machines for processing fresh and filled pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Safety and hygiene requirements

CEN/TC 181 Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use

EN 16436-1:2014+A3:2020

Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings

EN 498:2012

Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Barbecues for outdoor use contact grills included

CEN/TC 256 Railway applications

EN 13145:2001+A1:2011

Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers

EN 13230-1:2016

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1: General requirements

EN 13230-2:2016

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers

EN 13230-3:2016

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 3: Twin-block reinforced sleepers

EN 13230-4:2016+A1:2020

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings

EN 13230-5:2016

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 5: Special elements

EN 14067-1:2003

Railway applications - Aerodynamics - Part 1: Symbols and units

EN 14067-3:2003

Railway applications - Aerodynamics - Part 3: Aerodynamics in tunnels

EN 14813-1:2006+A1:2010

Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 1: Comfort parameters

EN 14813-2:2006+A1:2010

Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 2: Type tests

EN 14865-1:2009+A1:2010

Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 2: Type tests

EN 14865-2:2006+A2:2010

Railway applications - Axlebox lubricating greases - Part 2: Method to test the mechanical stability to cover vehicle speeds up to 200 km/h

EN 15461:2008+A1:2010

Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements

EN 16727-2-2:2016

Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Non-acoustic performance - Part 2-2: Mechanical performance under dynamic loadings caused by passing trains - Calculation method

EN 16729-1:2016

Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 1: Requirements for ultrasonic inspection and evaluation principles

EN 16730:2016

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers with under sleeper pads

CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers

EN 12952-11:2007

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories

EN 12952-12:2003

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality

EN 12953-10:2003

Shell boilers - Part 10 : Requirements for feedwater and boiler water quality

EN 12953-3:2016

Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts

EN 12953-7:2002

Shell boilers - Part 7 : Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilers

EN 12953-8:2001

Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure

CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories

EN 16652-1:2016

LPG equipment and accessories - Automotive LPG vehicles workshops - Part 1: Working areas and procedures

CEN/TC 296 Tanks for the transport of dangerous goods

EN 16657:2016+A1:2018

LPG equipment and accessories - Automotive LPG vehicles workshops - Part 1: Working areas and procedures

CEN/TC 344 Steel static storage systems

EN 16681:2016

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for seismic design

 

Was this article useful?